Home Historia

Historia seminarium PDF Drukuj Email
Article Index
Historia seminarium
Studium teologiczne
Studium filozoficzne
Połączenie Studium Teologicznego i Studium Filozoficznego
Współpraca naukowa z Papieską Akademią Teologiczną
Wizytacje kanoniczne
Relacje z władzami świeckimi
Dokumenty dotyczące formacji intelektualnej alumnów
Przebieg formacji podstawowej w Seminarium
Rektor Seminarium i inne osoby odpowiedzialne za formację
Wykładowcy
Alumni
Koła działające w Seminarium
Biblioteka seminaryjna
Działalność wydawnicza
Zaangażowanie Seminarium w życie Prowincji Polskiej Księży Sercanów
Bibliografia I Dokumenty Kościoła
Artykuły i opracowania
Przypisy
All Pages

 

ks. dr Leszek Poleszak SCJ

 

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów

w Stadnikach – historia i teraźniejszość

 

I. Historia Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach

 

1. Początki domu zakonnego w Stadnikach

Pierwsza możliwość osiedlenia się Księży Sercanów w Stadnikach pojawiła się pod koniec 1928 r. Ks. Kazimierz Wiecheć otrzymał wówczas propozycję darowizny, w skład której wchodził dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi, ogród i grunty rolne. Ofiarodawcą był Wojciech Michalik, ojciec ks. Stanisława Michalika, sercanina. Mimo tego, że Rada Generalna wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny i przyznała sumę 10 tysięcy lirów dla rodziny ofiarodawców, darowizna nie doszła do skutku z powodu palącej potrzeby budowy domu i kaplicy w Krakowie-Płaszowie oraz niedoboru personelu, który mógłby zrealizować plan osiedlenia się Sercanów w Stadnikach.

Klerycy sercańscy po raz pierwszy pojawili się w Stadnikach na wakacjach 1940 r. Zostały one zaplanowane przez ks. Michała Wietechę. Na stałe Sercanie przybyli do Stadnik 22 maja 1944 r. Była to ośmioosobowa grupa nowicjuszy wraz z Mistrzem Nowicjatu ks. Władysławem Majką i br. Paschalisem Świdrem – kucharzem. Musieli oni opuścić dom macierzysty w Krakowie w związku z częściowym jego zajęciem przez Niemców. W marcu 1944 r. utworzono w nim bowiem koszary kolumny transportowej armii niemieckiej. Po przybyciu z Krakowa-Płaszowa nowicjusze zamieszkali w dworku państwa Michalików, który został przystosowany dla potrzeb Nowicjatu. Pierwsza profesja tej grupy nowicjuszy miała miejsce 25 marca 1945 r.

Właściwy dom nowego Nowicjatu rozpoczęto budować na dziedzicznym gruncie ks. Stanisława Michalika i br. Antoniego Szewca, w pobliżu domu państwa Michalików. Dekret Kurii Metropolitalnej w Krakowie zezwalający na erygowanie nowej placówki sercańskiej wystawiono dnia 19 września 1946 r. Pierwszą czynność budowlaną – kopanie studni – rozpoczęto 10 kwietnia 1947 r. Teren pod budowę domu nowicjackiego i kościoła został poświęcony przez ks. Michała Wietechę, inicjatora budowy, w dniu 10 czerwca 1947 r. Pomimo wielu niedogodności budowa przebiegała sprawnie. Już 14 sierpnia 1948 r. dokonano przeniesienia domu nowicjackiego a następnego dnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odbył się skromny ingres pierwszego rektora domu stadnickiego, ks. Adama Gąsiorka. Poświęcenia nowowybudowanego kościoła dokonał ks. prałat Stanisław Mazanek z Krakowa, w niedzielę 19 września 1948 r. W dniu 1 marca 1951 r. utworzono w Stadnikach niezależną parafię, której pierwszym proboszczem został ks. Czesław Kunda a wikariuszem ks. Dionizy Bucki.

 

Rektorzy domu stadnickiego:

1. ks. Adam Gąsiorek 1948-1950

2. ks. Stefan Kierpiec 1950-1953

3. ks. Stanisław Sidełko 1953-1954

1954-1956 – dom zajęty przez władze państwowe

4. ks. Karol Rudzok 1956-1958

5. ks. Roman Kubina 1958-1960

6. ks. Władysław Majka 1960-1963

7. ks. Adolf Janczak 1963-1966

8. ks. Józef Nawieśniak 1966-1969

9. ks. Adam Włoch 1969-1971

10. ks. Stanisław Jarzyna 1971-1978

11. ks. Adolf Janczak 1978-1984

12. ks. Czesław Konior 1984-1990

13. ks. Józef Wróbel 1990-1993

14. ks. Eugeniusz Ziemann 1993-1999

15. ks. Jan Strzałka 1999-2008

16. ks. Artur Sanecki 2008-2010

17. ks. Robert Ptak od 07.03.2010

 

Proboszczowie parafii w Stadnikach:

1. ks. Czesław Kunda 1951-1957

2. ks. Tadeusz Wietecha 1957-1963

3. ks. Czesław Szortyka 1963-1966

4. ks. Stanisław Dadej 1966-1972

5. ks. Antoni Kotlarczyk 1972-1977

6. ks. Zbigniew Letkiewicz 1977-1981

7. ks. Antoni Sławiński 1981-1984

8. ks. Ludwik Heller 1984-1985

9. ks. Władysław Zięba 1985-1989

10. ks. Kazimierz Kowalczyk 1989-1995

11. ks. Stanisław Jaskuła 1995-2004

12. ks. Mariusz Tomaka 2004-2013 

13. ks. Jan Romanek 2013-2015

14. ks. Kazimierz Lewandowski od 2015 r.

 

W dniu 31 lipca 1954 r., po pięciodniowych przygotowaniach, nastąpiła likwidacja domu zakonnego w Stadnikach przez władze świeckie w ramach szeroko zakrojonej akcji, skierowanej przeciwko zgromadzeniom zakonnym w Polsce. Klerycy, księża oraz cały dobytek został wywieziony do domu macierzystego w Krakowie-Płaszowie. W Stadnikach pozostali jedynie proboszcz – ks. Czesław Kunda, wikariusz – ks. Dionizy Bucki oraz kościelny – br. Alojzy Żurek. W miejsce zakonników przesiedlono Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny ze Śląska Opolskiego. Budynki klasztoru odzyskano dopiero 6 grudnia 1956 r. W tym dniu dotarł do Stadnik pierwszy samochód z klerykami sercańskimi z Tyńca. Na czele nowej wspólnoty seminaryjnej stanął ks. Karol Rudzok. 

radio-profeto

Zapraszamy

Sercańskie Dni Skupienia...

Sercańskie Dni Skupienia

Sercańskie Dni Skupienia – SDS – to czas spędzony w przyjaźni z Bogiem i ludźmi w młodym wieku. Rozpoczynają się kolacją w piątek, a kończą obiadem w niedzielę. W programie można znaleźć: przygotowanie i uczestniczenie w sakramencie pokuty i pojednania, adorację i Mszę świętą, pracę w grupach na różne ciekawe tematy, a także spotkanie z księżmi i klerykami ze Zgromadzenia Księży Sercanów.

Terminy spotkań powołaniowych w seminarium w roku akademickim 2017-2018

29 września – 1 października 2017 – warsztaty lectio divina

17-19 listopada 2017 – kurs lektorski

8-10 grudnia 2017 – skupienie adwentowe

19-21 stycznia 2018 – drzwi otwarte w seminarium (maturzyści i studenci)

26-28 stycznia 2018 – drzwi otwarte w seminarium (maturzyści i studenci)

9-11 marca 2018 – skupienie wielkopostne

13-15 kwietnia 2018 – drzwi otwarte w seminarium (maturzyści i studenci)

25-27 maja 2018 – rozeznanie powołania (maturzyści i studenci)

14-21 lipca 2018 – wakacyjne rekolekcje powołaniowe

31 sierpnia – 2 września 2018 – rozeznanie powołania (maturzyści i studenci)

Uczestnicy

Dni skupienia – początek – pierwszego dnia o godz. 18.45, zakończenie w ostatni dzień o godz. 13.00. Koszt to dobrowolna ofiara.

Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela  ks. Jacek Szczygieł SCJ - odpowiedzialny za duszpasterstwo powołań.

tel. 662-325-786, e-mail: jszczygiel[at]scj.pl

Zachęcamy do udziału. Może uda Ci się również zachęcić do przyjazdu na rekolecje Twoich kolegów.

Istnieje także możliwość przyjazdu do seminarium poza podanymi wyżej terminami – oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu.

Zadzwoń: ks. Jacek Szczygieł SCJ, tel. 662-325-786, e-mail: jszczygiel[at]scj.pl

Jeżeli chcesz się wewnętrznie wyciszyć, pomodlić się z zakonnikami, przyjrzeć się swojemu powołaniu lub je rozeznać, możesz przyjechać na dwa lub trzy dni do naszego seminarium. Jedynym warunkiem pobytu jest włączenie się w program życia alumnów (wspólne modlitwy, posiłki, rekreacja, prace itd). Zaproszenie skierowane jest do młodzieży męskiej w wieku od 18 lat.

Niekiedy stawiasz Bogu pytanie: Panie, co chcesz, abym czynił? Co mam wybrać, aby być szczęśliwym? A może nawet odczuwasz, że Ciebie wzywa Pan Jezus do życia kapłańskiego czy zakonnego? Być może dostrzegasz u siebie pewne oznaki powołania do Zgromadzenia Księży Sercanów?  Zadzwoń, porozmawiaj, przyjedź... Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał.


 
Przyjęcie kandydatów

Do Zgromadzenia Księży Sercanów przyjmowani są kandydaci na kapłanów i braci zakonnych. Oznaką powołania w tym zgromadzeniu jest m.in. pragnienie oddawania czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, chęć podejmowania modlitwy i pracy z miłości ku Niemu a także w duchu wynagrodzenia (ekspiacji) za zło, które rani Serce Zbawiciela – to charakteryzuje Księży Sercanów. Jeśli czujesz się wezwany i powołany do życia jako Sercanin - skontaktuj się z nami!

 

Więcej...
 
Pobyt w klasztorze
 

Jeżeli chcesz się wewnętrznie wyciszyć, pomodlić się z zakonnikami, przyjrzeć się swojemu powołaniu lub je rozeznać, możesz przyjechać na dwa lub trzy dni do naszego seminarium.

Więcej...

Seminarium w obiektywie

 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
 • Zobacz galerię
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów