„Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości” (1Kor 16,14) – odnowienie miesięczne

„Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości” (1Kor 16,14) – odnowienie miesięczne


Lutowy dzień skupienia we wspólnocie seminaryjnej poprowadził o. Tomasz Nowak, dominikanin z Łodzi.

Swoim słowem o. Tomasz odkrywał przed nami relacyjny charakter sercańskiego powołania. Ze szczerą radością ukazał nam Najświętsze Serce Jezusa jako „studnię” niekończącego się życia, przy której możemy nauczyć się Jezusowej Ewangelii, i z której czerpiemy zdrowie i życie dla siebie oraz wszystkich ludzi. 

Jednocześnie przestrzegał nas przed rutyną gestów, także tych modlitewnych, które bez świadomego odniesienia do Tego, wobec którego je wykonujemy, stają się pustym znakiem. O. Tomasz podkreślał, że każde nasze działanie powinno mieć charakter komunijny, wspólnotowy, poprzez miłość, która jest więzią jedności. Zatem moim najważniejszym zadaniem nie jest odkrycie tego, co mam zrobić, ale to kim prawdziwie jestem. Gdy bowiem zrozumiem to kim jestem i kim jest dla mnie Bóg, znajdę odpowiedź na pytanie o to, co mam czynić. 

Dzień skupienia był dla nas otwarciem się na działającego w Kościele i w każdym wierzącym Ducha Świętego, który zbiera w jedno rozproszone puzzle naszego życia, odkrywając przed nami powołanie do komunii, które św. Paweł wyraził słowami: „Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości” (1Kor 16,14).

Odnowienie miesięczne (16-17 II 2022)

Zobacz także

Warszawska majówka

03 maja 2017

Warszawska majówka

Dzień skupienia

23 czerwca 2017

Dzień skupienia

Egzamin magisterski 2020

04 maja 2020

Egzamin magisterski 2020

Pogrzeb kustosza klasztoru w Kątach Starych

10 grudnia 2020

Pogrzeb kustosza klasztor...

Wielki Piątek

02 kwietnia 2021

Wielki Piątek

Sercańskie Dni Skupienia zimową porą – zaproszenie

05 lutego 2022

Sercańskie Dni Skupienia ...