#zostańSERCANINEM – dzień przyjęć do Zgromadzenia (30 września)

#zostańSERCANINEM – dzień przyjęć do Zgromadzenia (30 września)


Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego przyjmuje kandydatów. Jeżeli jesteś w wieku 18-30 lat i jesteś zdecydowany zostać sercaninem, zapraszamy Cię do kontaktu z nami i na rozmowę kwalifikacyjną z księdzem prowincjałem.

Co należy zrobić?

 • skontaktuj się z referentem ds. powołań, ks. Franciszkiem Wielgutem lub z innym znanym Ci sercaninem;
 • przygotuj potrzebne dokumenty (lista poniżej);
 • następnie przyjedź na spotkanie z księdzem Prowincjałem:
  • Kiedy? – w środę, 30 września br., godzina 10:00.
  • Gdzie? – Warszawa, ul. Łowicka 46.

Wszystkie pozostałe szczegóły i odpowiedzi na Twoje pytania poda Ci w rozmowie referent ds. powołań. Oto lista potrzebnych dokumentów:

 • własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia;
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • świadectwo chrztu i bierzmowania;
 • świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza;
 • świadectwo dojrzałości (oryginał) i świadectwo ukończenie szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich;
 • w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły zawodowej;
 • okresowe badania lekarskie, informacje o chorobach;
 • dwie fotografie i fotografia w formie elektronicznej.

Więcej na temat powołania znajdziesz na stronie mlodzisercanie.pl.

 

ks. Franciszek Wielgut SCJ

kom. 510 975 709

mlodzisercanie@scj.pl

Zobacz także