Boże Narodzenie 2019

Boże Narodzenie 2019


Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

 

W Liście do Tytusa św. Paweł Apostoł mówi o ukazaniu się łaski Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom, zachęcając do wyrzeczenia się bezbożności i tego, co światowe, oraz do życia rozumnego, sprawiedliwego i pobożnego. Tą łaską Boga jest przede wszystkim sam Bóg, który objawia się nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie. On jest Zbawicielem świata i każdego człowieka. On wyzwala nas z mocy grzechu i czyni nas na nowo przybranymi dziećmi Boga. 

Prawdę tę w sposób szczególny rozważamy w okresie Bożego Narodzenia, wysławiając Stwórcę za dar narodzin Jego Syna. Dziękujemy, że On stał się jednym z nas, że przyjął naszą ludzką naturę. Dzięki Niemu uzyskujemy siły, by prowadzić życie prawe i bogobojne, pomimo trudności i niepokojów, jakie niesie każdy dzień.

Modlimy się, by radość z narodzenia Jezusa Chrystusa była udziałem wszystkich. Niech On daje pokój i zlewa potrzebne łaski na każdego z nas. Błogosławionego Nowego Roku!

Zobacz także

Święcenia diakonatu

20 maja 2017

Święcenia diakonatu

Odnowienie ślubów

09 września 2017

Odnowienie ślubów

175. rocznica urodzin o. Leona Dehona

14 marca 2018

175. rocznica urodzin o. ...

Nowa strona "Sympozjum"

25 kwietnia 2018

Nowa strona "Sympozjum"

Święcenia ojca Dehona

23 grudnia 2018

Święcenia ojca Dehona

Rekolekcje dla rodzin

20 sierpnia 2020

Rekolekcje dla rodzin