Boże Narodzenie 2019

Boże Narodzenie 2019


Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

 

W Liście do Tytusa św. Paweł Apostoł mówi o ukazaniu się łaski Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom, zachęcając do wyrzeczenia się bezbożności i tego, co światowe, oraz do życia rozumnego, sprawiedliwego i pobożnego. Tą łaską Boga jest przede wszystkim sam Bóg, który objawia się nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie. On jest Zbawicielem świata i każdego człowieka. On wyzwala nas z mocy grzechu i czyni nas na nowo przybranymi dziećmi Boga. 

Prawdę tę w sposób szczególny rozważamy w okresie Bożego Narodzenia, wysławiając Stwórcę za dar narodzin Jego Syna. Dziękujemy, że On stał się jednym z nas, że przyjął naszą ludzką naturę. Dzięki Niemu uzyskujemy siły, by prowadzić życie prawe i bogobojne, pomimo trudności i niepokojów, jakie niesie każdy dzień.

Modlimy się, by radość z narodzenia Jezusa Chrystusa była udziałem wszystkich. Niech On daje pokój i zlewa potrzebne łaski na każdego z nas. Błogosławionego Nowego Roku!

Zobacz także

Ingres Rektora Seminarium

25 czerwca 2016

Ingres Rektora Seminarium

Niedziela Palmowa

09 kwietnia 2017

Niedziela Palmowa

Dzień skupienia

23 czerwca 2017

Dzień skupienia

Uzdrowicielka z Lourdes

29 stycznia 2018

Uzdrowicielka z Lourdes

Ofiarowanie Pańskie

02 lutego 2018

Ofiarowanie Pańskie

Inauguracja roku akademickiego 2018-2019

01 października 2018

Inauguracja roku akademic...