By głosić miłość Boga

By głosić miłość Boga


W miejscowości Stadniki w gminie Dobczyce od 55 lat istnieje Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów. To wyjątkowa uczelnia wyższa, która formuje i kształci nowe pokolenia kapłanów i misjonarzy ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Niedawno nowy rok akademicki rozpoczęło tu 16 kleryków i jeden brat zakonny. Będą się przygotowywać do złożenia ślubów zakonnych oraz przyjęcia święceń prezbiteratu.

- W obecnym roku akademickim, na pierwszym roczniku studia rozpoczyna sześciu kleryków w tym jeden Białorusin. Wśród wszystkich kleryków pięciu to Białorusini, pozostali to Polacy. Obecność obcokrajowców w murach naszej uczelni jest naturalną konsekwencją pracy misyjnej i duszpasterskiej księży sercanów poza granicami kraju. Od lat nasza uczelnia kształci także obcokrajowców, którzy wraz z Polakami przygotowują się do przyszłej pracy duszpasterskiej i misyjnej. To, że kandydaci pochodzą z różnych krajów jest także dobrym obrazem powszechności Kościoła, który z przesłaniem ewangelii dociera do wszystkich narodów, pragnąc im przekazać prawdę o miłości i dobroci Boga - wyjaśnia rektor ks. Leszek Poleszak.

Rozeznanie i wybór powołania nie jest łatwe w dzisiejszym świecie.

– Pomimo wielu przeciwności i niepewności wynikających z dzisiejszej kultury – zauważa ks. Jacek Szczygieł SCJ, ojciec duchowny seminarium i odpowiedzialny za duszpasterstwo powołań – wielu młodych ludzi w swoim sercu odczuwa obecność Boga i pragnienie poświęcenia dla Niego swojego życia. Pragną oni ponadto służyć ludziom, którzy także dziś potrzebują pomocy duchowej od dobrych i prawych kapłanów. Ci młodzi ludzie – stwierdza ks. Jacek – mogą rozeznać swoje powołanie, przybywając do naszego seminarium na rekolekcje czy dni skupienia, a także na kilka dni indywidualnego pobytu, by się wyciszyć i poznać, czego pragnie od nich Bóg. Także sama decyzja o powołaniu jest podejmowana często nieco później. Ksiądz Szczygieł zauważa, że: - Pewna liczba kandydatów rzeczywiście przychodzi do naszego Zgromadzenia z doświadczeniem odbytych studiów lub wcześniejszej pracy. Decyzji wyboru nie należy odkładać jednak zbyt długo.

Współczesna formacja do kapłaństwa jest bardzo wszechstronna.

– Oprócz studiów filozoficznych i teologicznych – tłumaczy ks. Poleszak – seminarzyści otrzymują wiedzę pedagogiczną, lingwistyczną i pastoralną. Jest ona połączona także z wymiarem praktycznym studiów, które powinny zmierzać do pełnego przygotowania kandydatów na przyszłych kapłanów. Drugim wymiarem formacji w seminarium jest formacja zakonna, która prowadzi do głębszego poznania charyzmatu Zgromadzenia i osoby Założyciela, czcigodnego Sługi Bożego o. Leona Dehona.

Klerycy, przygotowując się do kapłaństwa, mają możliwość uczestniczenia w kursach językowych, odbywają praktyki duszpasterskie i katechetyczne. – By dobrze przygotować się do posługi kapłańskiej – zauważa ks. Łukasz Grzejda SCJ, wychowawca kleryków – współcześni alumni otrzymują możliwość nie tylko zdobycia wiedzy, ale także konkretnych umiejętności praktycznych i duszpasterskich. W czasie tzw. niedziel pastoralnych mogą poznawać różne formy zaangażowania duszpasterskiego. W przypadku księży sercanów, staramy się ich przygotowywać do posługi ludziom w duchu charyzmatu o. Dehona, który był bardzo wyczulony na kwestie społeczne i potrzeby duchowe współczesnych sobie ludzi. Nie szczędził także sił, by angażować się w działalność misyjną Kościoła i pomagać innym wspólnotom Ludu Bożego.

– Będąc klerykami – stwierdza kl. Wojciech Olszewski SCJ – oprócz zdobywania wiedzy, mamy możliwość rozwijać swoje pasje i pragnienie pomocy człowiekowi potrzebującemu. Wielu z nas odwiedza na przykład chorych ze stadnickiej parafii i w szpitalu w Myślenicach. Mamy kontakt także z dziećmi z domu dziecka w Jasieniu. Spędzają one nawet kilka dni po świętach Bożego Narodzenia w naszym seminarium, by móc odpocząć od codziennych trosk. Ciekawym dziełem wywodzącym się od samych kleryków, które uwrażliwia nas na ludzi potrzebujących jest dwumiesięcznik dla chorych „Wstań”. Nasza współpraca w jego tworzeniu – wyjaśnia – polega na przygotowaniu niektórych tekstów, kontakcie z czytelnikami, organizacji wysyłki i prenumeraty. Cieszymy się, kiedy czytelnicy nawiązują z nami kontakt i są wdzięczni, że takie czasopismo pomaga im przetrwać trudne chwile związane z cierpieniem i samotnością.

Formacja seminaryjna trwa sześć lat. Alumni wychodzą z seminarium z uzyskanym stopniem magistra teologii. Po przyjęciu święceń kapłańskich są następnie kierowani na placówki w kraju i za granicą. - Działalność misyjna Zgromadzenia – podkreśla dk. Wojciech Bochenek SCJ, alumn szóstego roku – stanowi jeden z filarów pracy apostolskiej sercanów. Dlatego też, obok miesięcznej praktyki diakońskiej, którą miałem możliwość odbywać w parafii pw. Dobrego Pasterza w Lublinie, zdecydowałem się w tym roku wziąć udział w wolontariacie misyjnym w Nadniestrzu w Mołdawii. To już drugie moje doświadczenie misyjne. Pierwszy raz byłem w Albanii. Wyjazdy te pomagają mi doświadczyć potrzeb innych wspólnot Kościoła i ludzi prawdziwie potrzebujących Boga i pomocy drugiego człowieka.

AND

Źródło: http://gazeta.myslenice.pl/by-glosic-milosc-boga

Zobacz także

Odwiedziny chorych w szpitalu w Myślenicach

26 grudnia 2016

Odwiedziny chorych w szpi...

Lektorat i akolitat

02 marca 2017

Lektorat i akolitat

Odnowienie miesięczne

20 marca 2017

Odnowienie miesięczne

Niedziela Palmowa

09 kwietnia 2017

Niedziela Palmowa

Nowy numer Sympozjum

27 grudnia 2017

Nowy numer Sympozjum

Pierwsze śluby 2018

22 września 2018

Pierwsze śluby 2018