Egzamin magisterski 2019

Egzamin magisterski 2019


W miniony piątek w naszym seminarium odbyła się obrona prac magisterskich oraz egzamin ex universa theologia, do którego przystąpiło dwóch alumnów VI roku. W piątek 1 marca 2019 r. o godz. 12.00 w lektorium (czytelni) zgromadziła się komisja w składzie: ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ (Teologia biblijna); ks. dr hab prof. UPJPII Tadeusz Kałużny SCJ (Teologia dogmatyczna); ks. dr Krzysztof Paluch SCJ (Teologia moralna); ks. dr Dariusz Salamon SCJ (Teologia fundamentalna). Na czele komisji stanął ks. dr hab. prof. UPJPII Roman Bogacz, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, do którego jest afiliowane nasze sercańskie seminarium.

Nasi studenci przygotowali prace magisterskie:

dk. Wojciech Bochenek SCJ
Kościół w Korei z perspektywy podróży apostolskiej papieża Franciszka do Republiki Korei
Praca magisterska napisana na seminarium z Misjologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Górskiego z Uniwersytetu Śląskiego

dk. Dariusz Motyka SCJ
Wpływ alkoholu na rodzinę
Praca magisterska napisana na seminarium naukowym z teologii moralnej pod kierunkiem ks. dra Krzysztofa Palucha SCJ

Gratulujemy pomyślnie zdanego egzaminu!

Zobacz także

Niedziela Palmowa

20 marca 2016

Niedziela Palmowa

Imieniny współbraci

21 października 2017

Imieniny współbraci

Wspomnienie Wiernych Zmarłych

02 listopada 2017

Wspomnienie Wiernych Zmar...

175. rocznica urodzin o. Leona Dehona

14 marca 2018

175. rocznica urodzin o. ...

Przyjęcie posługi lektora i akolity

18 lutego 2021

Przyjęcie posługi lektora...

Triduum sacrum

01 kwietnia 2021

Triduum sacrum