Inauguracja roku akademickiego 2017-2018

Inauguracja roku akademickiego 2017-2018


W jednym ze swoich dzieł duchowych pt. Rok z Najświętszym Sercem Jezusa, o. Leon Dehon pod datą 1 grudnia zapisał: „Serca ludzkie podobają się Bogu, jeżeli staną się na wzór Serca Jezusowego, jeżeli zostaną ożywione łaską Jego życia nadprzyrodzonego, jeżeli jak Ono będą ożywiane i prowadzone łaską Ducha Świętego”. W rozpoczynającym się, 54. już roku akademickim w naszym seminarium, pragniemy zainspirować się tą myślą Założyciela, a słowa: „Prowadzeni łaską Ducha Świętego” uczynić mottem tego roku.

Wraz z Kościołem w Polsce chcemy otwierać nasze serca na działanie Ducha Świętego, który jest Duchem świętości prowadzącym nas do Jezusa. Intuicja naszego Założyciela, który w Bogu Stwórcy widzi artystę rozsiewającego w świecie piękno swoich stworzeń, a w Sercu swojego Syna pozostawia najwspanialszy wzór świętości, potwierdza się najbardziej wtedy, kiedy z zapałem wkraczamy na drogę uświęcenia, starając się upodobnić do Zbawiciela, aby Bóg Ojciec mógł w nas dostrzec Oblicze swojego Syna.

Ufam, że zarówno wykładowcy, wychowawcy i sami alumni naszego seminarium, wraz ze mną podzielają nadzieję, że rozpoczynający się rok studiów pomoże nam wszystkim z jeszcze większą gorliwością i miłością kroczyć po drogach Jezusa, rozwijając nasz umysł poprzez zgłębianie wiedzy filozoficznej i teologicznej, rozpalając miłość i umacniając powołanie.

Powyższymi słowami rektor Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach, ks. dr Leszek Poleszak SCJ, rozpoczął uroczystą inaugurację 54. roku akademickiego. Wśród obecnych gości oprócz wykładowców i alumnów naszego seminarium znaleźli się m.in. przełożony polskiej prowincji - ks. Wiesław Święch SCJ, dziekan dekanatu dobczyckiego - ks. Józef Czarny, a także burmistrz gminy i miasta Dobczyce - Paweł Machnicki oraz dyrekcja szkół ze Stadnik i Dobczyc.

W czasie uroczystości studenci pierwszego rocznika: Adam Maj, Paweł Szlezinger i Karol Szlezinger złożyli ślubowanie studenckie i otrzymali indeksy. Następnie wysłuchano wykładu inauguracyjnego przygotowanego przez ks. dra hab. Krzysztofa Guzowskiego z Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego KUL, zatytułowanego: „Prowadzeni łaską Ducha Świętego”. Niestety, z powodu choroby, ksiądz profesor nie mógł być obecny, a w jego imieniu wykład odczytał ks. Łukasz Ogórek SCJ, wicerektor i prefekt studiów. Uroczystość zakończyła się Mszą świętą odprawioną w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem księdza prowincjała.

Zobacz także

Wigilia Bożego Narodzenia

24 grudnia 2016

Wigilia Bożego Narodzenia

Niedziela pastoralna

08 stycznia 2017

Niedziela pastoralna

Dzień skupienia

14 grudnia 2017

Dzień skupienia

Nowy numer Sympozjum

27 grudnia 2017

Nowy numer Sympozjum

Spotkanie Ojców Duchownych w Szczecinie

05 września 2018

Spotkanie Ojców Duchownyc...

By głosić miłość Boga

06 grudnia 2018

By głosić miłość Boga