Katechezy misyjne

Katechezy misyjne


Trwający w Kościele Tydzień Misyjny stał się dla alumnów naszego seminarium okazją do przeprowadzenia katechez misyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Wyszyńskiego w Stadnikach. 

W ramach katechez misyjnych uczniowie zostali zaproszeni do zwiedzenia Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów oraz znajdującego się w nim Muzeum misyjnego. W trakcie zwiedzania uczniowie zapoznali się z ideą misji „ad gentes” i działalnością misyjną Zgromadzenia Księży Sercanów. Natomiast poprzez eksponaty misyjne mieli szansę spotkać się z bliska z kulturą narodów objętych działalnością misyjną.

Oprócz tego nasi alumni udali się do szkoły, aby tam przeprowadzić katechezy dla szkolnego koła „Caritas”. W trakcie zajęć opowiadali o celach misji oraz dziełach misyjnych prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Mówili również o tym, że wszyscy chrześcijanie są wezwani do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Zachęcali uczniów do włączenia się w pomoc misjom przez modlitwę i zaangażowanie w projekt „Zbieramto” prowadzony przez Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów.

Inicjatywa ta ma służyć głębszemu poznaniu działalności misyjnej Kościoła i Zgromadzenia Księży Sercanów, a także inspirować do modlitwy w intencji misjonarzy i dzieł przez nich prowadzonych.

Tydzień Misyjny (23-29 X 2022)

Zobacz także

Jesienne Dni Biblijne w Lublinie

20 października 2016

Jesienne Dni Biblijne w L...

Śluby wieczyste

08 grudnia 2016

Śluby wieczyste

Ofiarowanie Pańskie

02 lutego 2018

Ofiarowanie Pańskie

Wakacje z misjami i językami

01 września 2019

Wakacje z misjami i język...

Pielgrzymka wspólnoty UPJPII do Kalwarii Zebrzydowskiej

30 września 2019

Pielgrzymka wspólnoty UPJ...

Jubileusz święceń

13 czerwca 2020

Jubileusz święceń