Konferencja naukowa

Konferencja naukowa


Konferencja naukowa zorganizowana w dniu 10 listopada 2016 roku przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów pt. Kary kościelne w misji Kościoła, została otwarta przez rektora, ks. dra Leszka Poleszaka SCJ o godzinie 9.00 w seminaryjnej auli.

Pierwszą prelekcję nt. Wymiar kar kościelnych w kontekście "salus animarum" wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Józef Wroceński SCJ.

Kolejne tematy wygłaszanych referatów brzmiały następująco:

"Sacramentorum sanctitatis tutela" w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym – o. dr hab. Dariusz Borek O.Carm;

Przestępstwa "contra mores" a misja Kościoła w sytuacji zgorszenia – o. dr hab. Piotr Skonieczny OP;

Uwolnienie z kar kościelnych w sakramencie pokuty – ks. dr hab. Marek Stokłosa SCJ;

Prawo kościelne w świetle refleksji teologicznomoralnej – bp prof. KUL dr hab. Józef Wróbel SCJ.

O godzinie 13.00, na zakończenie spotkania, została odprawiona Msza święta, której przewodniczył oraz kazanie wygłosił bp Józef Wróbel SCJ.

Zobacz także

Imieniny ks. Marka Borzęckiego

25 kwietnia 2017

Imieniny ks. Marka Borzęc...

Sympozjum w Węglówce

26 października 2017

Sympozjum w Węglówce

Śladami ojca Dehona

27 lipca 2017

Śladami ojca Dehona

Dzień skupienia

14 grudnia 2017

Dzień skupienia

Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia 2017

Wigilia Bożego Narodzenia

Odnowienie miesięczne

11 stycznia 2018

Odnowienie miesięczne