Kwietniowy dzień skupienia

Kwietniowy dzień skupienia


Kwietniowy dzień skupienia poprowadził dla nas o. Damian Stachowiak CR, rektor seminarium księży zmartwychwstańców.

Tematem rozważań i konferencji przez niego prowadzonych była przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie zaczerpnięta z kart ewangelii wg św. Łukasza. Prowadzący chciał nam ukazać, że Miłosiernym Samarytaninem jest każdy z nas, jeśli zatrzymuje się i z gotowością pochyla nad cierpieniem drugiego człowieka.

Zobacz także

Maryja w seminarium

30 stycznia 2017

Maryja w seminarium

Spotkanie rodziców

19 marca 2017

Spotkanie rodziców

Niedziela Palmowa

09 kwietnia 2017

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek

13 kwietnia 2017

Wielki Czwartek

Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata

06 maja 2017

Rodzina wobec wyzwań wspó...

Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia 2017

Wigilia Bożego Narodzenia