Kwietniowy dzień skupienia

Kwietniowy dzień skupienia


Kwietniowy dzień skupienia poprowadził dla nas o. Damian Stachowiak CR, rektor seminarium księży zmartwychwstańców.

Tematem rozważań i konferencji przez niego prowadzonych była przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie zaczerpnięta z kart ewangelii wg św. Łukasza. Prowadzący chciał nam ukazać, że Miłosiernym Samarytaninem jest każdy z nas, jeśli zatrzymuje się i z gotowością pochyla nad cierpieniem drugiego człowieka.

Zobacz także

Spotkanie rodziców

19 marca 2017

Spotkanie rodziców

Niedziela pastoralna

05 listopada 2017

Niedziela pastoralna

Śladami ojca Dehona

27 lipca 2017

Śladami ojca Dehona

Obchody Dnia Chorego

11 lutego 2018

Obchody Dnia Chorego

Święcenia 2018

12 maja 2018

Święcenia 2018

Audycja radiowa o Dwumiesięczniku dla Chorych „Wstań”

28 października 2018

Audycja radiowa o Dwumies...