Lektorat i akolitat

Lektorat i akolitat


Podczas uroczystej Mszy świętej odprawionej o godzinie 12.00 w seminaryjnej kaplicy, której przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Sławomir Knopik SCJ wprowadzono w posługi lektora i akolity czterech alumnów. Posługę lektoratu przyjęli kl. Władysław Czujko z Białorusi i kl. Wojciech Olszewski z Polski. Posługę akolitatu przyjęli kl. Henadz Launikovich i kl. Valery Pupkevich z Białorusi.

W swojej homilii Ksiądz Wikariusz przypomniał zadania do jakich powołani są lektorzy i akolici. Swoje rozważania oparł na Liście św. Pawła do Rzymian, który w dwunastym rozdziale pisał: " Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! ".

Posługi lektoratu i akolitatu udziela się odpowiednio na trzecim i czwartym roku studiów seminaryjnych. Właściwe funkcje posługi lektora to czytanie słowa Bożego, wykonywanie psalmu responsoryjnego, odczytywanie wezwań modlitwy powszechnej, kierowanie śpiewem podczas liturgii, w niektórych przypadkach przewodniczenie liturgii słowa. Natomiast posługa akolity obejmuje troskę o to wszystko, co dotyczy posługi ołtarza, pomoc niesioną diakonom i kapłanom przy sprawowaniu czynności liturgicznych, zwłaszcza Eucharystii, posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św., wystawianie i chowanie Najświętszego Sakramentu oraz możliwość zanoszenia Pana Jezusa chorym.

Zobacz także

Spotkanie Młodych Księży

11 listopada 2016

Spotkanie Młodych Księży

Niedziela pastoralna

08 stycznia 2017

Niedziela pastoralna

Odnowienie miesięczne

17 listopada 2017

Odnowienie miesięczne

Nowa strona internetowa

20 grudnia 2017

Nowa strona internetowa

Dzień skupienia

14 grudnia 2017

Dzień skupienia

XIII Kapituła Prowincjalna

24 maja 2018

XIII Kapituła Prowincjaln...