Lektorat i akolitat

Lektorat i akolitat


Podczas uroczystej Mszy świętej odprawionej o godzinie 12.00 w seminaryjnej kaplicy, której przewodniczył przełożony prowincjalny ks. Wiesław Święch SCJ, wprowadzono w posługi lektora i akolity sześciu alumnów. W posługę lektoratu zostali wprowadzeni klerycy trzeciego roku: Adam Maj, Karol Szlezinger, Paweł Szlezinger, Szymon Włodarczyk. W posługę akolitatu zostali wprowadzeni kl. Władysław Czujko z Białorusi i kl. Wojciech Olszewski z Polski.

Posługi lektoratu i akolitatu udziela się odpowiednio na trzecim i czwartym roku studiów seminaryjnych. Właściwe funkcje posługi lektora to czytanie słowa Bożego, wykonywanie psalmu responsoryjnego, odczytywanie wezwań modlitwy powszechnej, kierowanie śpiewem podczas liturgii, w niektórych przypadkach przewodniczenie liturgii słowa. Natomiast posługa akolity obejmuje troskę o to wszystko, co dotyczy posługi ołtarza, pomoc niesioną diakonom i kapłanom przy sprawowaniu czynności liturgicznych, zwłaszcza Eucharystii, posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św., wystawianie i chowanie Najświętszego Sakramentu oraz możliwość zanoszenia Pana Jezusa chorym.

Zobacz także

Odnowienie miesięczne

20 marca 2017

Odnowienie miesięczne

Niedziela pastoralna

05 listopada 2017

Niedziela pastoralna

Święcenia 2018

12 maja 2018

Święcenia 2018

Kolędowanie z abp. Jędraszewskim

19 stycznia 2019

Kolędowanie z abp. Jędras...

Spowiedź w życiu seniora

04 lutego 2019

Spowiedź w życiu seniora

Śluby wieczyste

08 grudnia 2019

Śluby wieczyste