Lektorat i akolitat

Lektorat i akolitat


Podczas uroczystej Mszy świętej odprawionej o godzinie 12.00 w seminaryjnej kaplicy, której przewodniczył przełożony prowincjalny ks. Wiesław Święch SCJ, wprowadzono w posługi lektora i akolity sześciu alumnów. W posługę lektoratu zostali wprowadzeni klerycy trzeciego roku: Adam Maj, Karol Szlezinger, Paweł Szlezinger, Szymon Włodarczyk. W posługę akolitatu zostali wprowadzeni kl. Władysław Czujko z Białorusi i kl. Wojciech Olszewski z Polski.

Posługi lektoratu i akolitatu udziela się odpowiednio na trzecim i czwartym roku studiów seminaryjnych. Właściwe funkcje posługi lektora to czytanie słowa Bożego, wykonywanie psalmu responsoryjnego, odczytywanie wezwań modlitwy powszechnej, kierowanie śpiewem podczas liturgii, w niektórych przypadkach przewodniczenie liturgii słowa. Natomiast posługa akolity obejmuje troskę o to wszystko, co dotyczy posługi ołtarza, pomoc niesioną diakonom i kapłanom przy sprawowaniu czynności liturgicznych, zwłaszcza Eucharystii, posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św., wystawianie i chowanie Najświętszego Sakramentu oraz możliwość zanoszenia Pana Jezusa chorym.

Zobacz także