Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny


Październik 2019 roku ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym staje się okazją do odnowienia ducha misyjnego u wszystkich chrześcijan. Także nasze seminarium na różny sposób pragnie przyczynić się do przypomnienia światu misyjnego nakazu Jezusa Chrystusa.

 

Ojciec święty Franciszek wskazuje na cztery wymiary, które mogą pomóc nam w przeżyciu tego szczególnego miesiąca:

1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem żyjącym w Kościele poprzez Eucharystię, słowo Boże, osobistą i wspólnotową modlitwę,

2. Świadectwo: świętych, męczenników misji i wyznawców wiary, doświadczenie Kościołów rozproszonych po całym świecie,

3. Formację misyjną: literatura, katechezy, duchowość i teologia,

4. Miłość misyjną.

 

Klerycy sercańscy podejmują różne wyzwania związane z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym: modlitwę za misjonarzy i misje, Duchowy Patronat Misyjny, głoszenie katechez misyjnych, propagowanie idei misji w mediach, promocję rekolekcji misyjnych oraz organizację Niedzieli Misyjnej w seminarium.

 

Kilku z naszych kleryków (Władysław, Wojtek, Szymon, Ivan i Michał) wraz z ks. Łukaszem Grzejdą wzięło udział w dwóch audycjach w Radiu Profeto nt. misji. Zapraszamy do wysłuchania jednej z audycji:

Nadzwyczajny miesiąc misyjny - 2019-10-02 (audio)

 

Już w najbliższą niedzielę – 20 października – zapraszamy do naszego seminarium wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej na temat misji i misjonarzy sercańskich. Początek: godzina 15.00 w kościele parafialnym w Stadnikach.

 

Zobacz także