Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza


Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych.

W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.

Również my, księża sercanie, prosimy Was, abyście razem z nami modlili się o powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, szczególnie do naszego Zgromadzenia.

Modlitwa o powołania

O Jezu, Boski pasterzu,
który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz,
pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami.
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego dobra ustawi­cznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę.

Ty, o Pa­nie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami,
otwórz przed nimi horyzonty Twego Boskiego Serca,
by dostrzegli cały świat, w któ­rym wznosi się niema prośba tak wielu braci i sióstr o światło prawdy i ciepło miłości.
Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoją zbawczą misję,
budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.
Amen.

 

Zachęcamy również do spotkania z księżmi i klerykami, którzy 7 maja 2020 roku podczas prowadzonej na żywo transmisji odpowiadać będą na Wasze pytania. Więcej o tej akcji dowiecie się z poniższego filmu:

 

 

Zobacz także

Niedziela pastoralna

08 stycznia 2017

Niedziela pastoralna

Wielki Piątek

14 kwietnia 2017

Wielki Piątek

Warszawska majówka

03 maja 2017

Warszawska majówka

Uroczystość Wszystkich Świętych

01 listopada 2017

Uroczystość Wszystkich Św...

Niedziela pastoralna

05 listopada 2017

Niedziela pastoralna

"Wstań" w Łagiewnikach

12 lutego 2018

"Wstań" w Łagiewnikach