Nowa strona "Sympozjum"

Nowa strona "Sympozjum"


Czasopismo SYMPOZJUM powstało w związku z licznymi sympozjami naukowymi, jakie w każdym roku akademickim mają miejsce w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Pojawiła się myśl, by wygłaszane referaty przedstawiać szerszemu gronu odbiorców. Konkretną realizacją tych planów stał się periodyk naukowy „Sympozjum”, którego pierwszy numer ukazał się wiosną 1997 r., po uprzednim zarejestrowaniu go przez Sąd Wojewódzki w Krakowie.

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny, ks. dr Eugeniusz Ziemann SCJ, we wstępie do pierwszego numeru napisał: Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie) w Stadnikach k. Krakowa pragnie włączyć się w wydawnicze dzieło propagowania myśli filozoficznej, teologiczno-pastoralnej oraz społecznej Kościoła, w kontekście wyzwań współczesnego świata, poprzez nowy periodyk naukowy „Sympozjum”. (...)  W przypadku periodyku „Sympozjum” będzie chodziło przede wszystkim o monotematyczną prezentację myśli i poglądów, lecz zawsze w konwencji interdyscyplinarnej.

Obecnie, oprócz prelekcji wygłoszonych podczas konferencji, na łamach "Sympozjum" publikowane są także artykuły naukowe, sprawozdania i recenzje. Periodyk podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii, filozofii i prawa kanonicznego. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Do chwili obecnej wydano 33 numery na łamach których opublikowano ponad 300 artykułów 150 autorów.

Kilka lat temu powstało jego cyfrowe wydanie, aby dotrzeć do jeszcze szerszego grona czytelników. Przez ostatnie miesiące trwały prace nad unowocześnieniem strony internetowej, aby umożliwić lepszy dostęp do prezentowanych treści. Projekt przygotowany przez ks. Łukasza Ogórka SCJ został zrealizowany przez ProfetoIT.

Strona dostępna jest pod adresem: sympozjum.scj.pl

Zobacz także

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17

01 października 2016

Inauguracja Roku Akademic...

70 lat Polskiej Prowincji Księży Sercanów

10 stycznia 2017

70 lat Polskiej Prowincji...

Wielka Sobota

15 kwietnia 2017

Wielka Sobota

Inauguracja roku akademickiego 2017-2018

02 października 2017

Inauguracja roku akademic...

Niedziela pastoralna

05 listopada 2017

Niedziela pastoralna

Inauguracja roku akademickiego 2018-2019

01 października 2018

Inauguracja roku akademic...