Obchody Dnia Chorego

Obchody Dnia Chorego


W czasie Diecezjalnych Obchodów Światowego Dnia Chorego, jakie miały miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach abp Marek Jędraszewski prosił wiernych, zgromadzonych w świątyni, aby swoje cierpienia ofiarowali w intencji beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, która odbędzie się 28 kwietnia bieżącego roku. - Proszę Was, módlcie się i ofiarujcie swoje cierpienia, by uroczystości beatyfikacyjne Hanny Chrzanowskiej, były wielkim świętem Kościoła i uroczystością, w której wszyscy doświadczymy, co to znaczy iść za Chrystusem i Jego Matką po to, aby pochylić się z największa miłością i troską nad każdym cierpiącym i dotkniętym bólem człowiekiem – mówił.

Diecezjalne Obchody Światowego Dnia Chorego rozpoczęły się w Godzinie Miłosierdzia, wspólnym odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia. Następnie Mszy św. o godz. 15.20 przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, a współkoncelebrowali ją krakowscy biskupi: Jan Zając i Jan Szkodoń oraz wielu kapłanów (m.in. rektor sercańskiego seminarium - ks. Leszek Poleszak SCJ oraz wychowawca kleryków - ks. Łukasz Grzejda SCJ - przyp. red.).

W homilii ks. abp Jędraszewski przywołał orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego. Papież zaznaczył w nim, że Chrystus okazał nam swoja litość przez Maryję, która stojąc pod krzyżem, współuczestniczyła w męce i śmierci Swojego Syna. Metropolita krakowski podkreślał, że powinnością każdego chrześcijanina jest rozpoznawanie w bliźnich, zwłaszcza w tych cierpiących i samotnych, samego Chrystusa. Kaznodzieja mówił także o roli Maryi w dziejach Kościoła. - Maryja, wolna od zmazy grzechu, dzięki niezwykłej czystości serca, staje się pośredniczką wielu łask i jest wyrazem czułej i matczynej obecności wobec wszystkich ludzi, dotkniętych najrozmaitszymi cierpieniami i chorobami - zaznaczył metropolita.

Jak mówił abp Jędraszewski, patrząc na historię Kościoła, widzimy, że jest ona wypełniona darem uzdrawiania. - Kościół został obdarzony możliwością nadzwyczajnych czynów i cudów, która nakazuje mu szczególny obowiązek przygarniania do siebie wszystkich, którzy są dotknięci chorobą i cierpieniem. Kościół ma swoją czułością i gotowością do współczucia przygarniać tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Misją Kościoła jest otaczanie miłością ludzi chorych i cierpiących i dostrzeganie w nich rysów cierpiącego Chrystusa – zaznaczył.

Abp Marek Jędraszewski w homilii przywołał także postać Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. - Ona odkrywała Chrystusa, który kazał widzieć w biednych, cierpiących i samotnych swoją siostrę i brata. Odkrywała też Matkę Najświętszą, która pokazywała jak trzeba trwać, współczuć, okazywać serdeczną troskę tym, którzy nieraz pogrążeni w cierpieniu i samotności stracili nadzieję i wpadali w rozpacz – powiedział metropolita krakowski, przypominając, że jej beatyfikacja odbędzie się 28 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

W czasie uroczystości chorzy i niepełnosprawni przyjęli Sakrament Namaszczenia Chorych.

Małgorzata Pabis

Źródło: http://www.milosierdzie.pl

 

 

Zobacz także

Spotkanie Młodych Księży

11 listopada 2016

Spotkanie Młodych Księży

Imieniny ks. Marka Borzęckiego

25 kwietnia 2017

Imieniny ks. Marka Borzęc...

Dzień skupienia

23 czerwca 2017

Dzień skupienia

Odnowienie ślubów

09 września 2017

Odnowienie ślubów

Kolęda w seminarium

06 stycznia 2018

Kolęda w seminarium

175. rocznica urodzin o. Leona Dehona

14 marca 2018

175. rocznica urodzin o. ...