Odnowienie miesięczne

Odnowienie miesięczne


Listopadowe odnowienie miesięczne poprowadził dla naszej wspólnoty o. prof. Jerzy Gogola OCD. 

Wraz z ojcem karmelitą zastanawialiśmy się nad naszym zdrowiem wewnętrznym, nad tym, co mu służy, a co go rujnuje. Usłyszeliśmy, że autentyczne życie wewnętrzne kształtowane jest poprzez właściwe korzystanie z wolności. Ojciec Jerzy posłużył się tu obrazem znajdującego się w ogrodzie konia, który korzystając ze swej wolności, nie niszczy ogrodzenia. W przypadku człowieka, tym ogrodzeniem jest sumienie, chroniące go przed nadużywaniem wolności. Ignorowanie tego wewnętrznego głosu – jak wyjaśniał ojciec Jerzy – prowadzi nieuchronnie do grzechu, a następnie do jego bagatelizowania, co często kończy się powstawaniem skłonności do ciągłego powtarzania tego samego zła. 

Ojciec karmelita jest przekonany, że osobista praca nad sobą pomaga w unikaniu grzechu, ale jest bezradna jeśli chodzi o skłonności do jego popełniania. W tym przypadku, pomóc może tylko Jezus Chrystus, Ten, który jest zdrowiem par excellence. Tylko On jest lekarstwem.

W kontekście omawianego tematu, ojciec Jerzy wyjaśniał, że zdrowie duchowe nie jest tożsame ze świętym spokojem, zewnętrznym ułożeniem, czy niedoświadczaniem żadnych konfliktów. W odniesieniu do tej tezy nakreślił zapożyczony ze „Współczesnej Ambony” obraz znajdującego się pośród lasu, spokojnego stawu. Sielankową atmosferę, w którą wpisuje się także śpiew ptaków, burzą dzieci, wrzucające suche gałęzie i kamienie w nienaruszoną dotąd taflę wody. Wtedy okazuje się, że ze spokojnego stawu wychodzą ropuchy, owady i inne robaki, a w powietrzu czuć śmierdzący zapach mułu… Ten obraz – jak wyjaśniał karmelita – przedstawia życie wewnętrzne w rozkładzie, które staje przed naszymi oczami w sytuacji nawet niewielkich trudności, z którymi przychodzi zmierzyć się człowiekowi. 

Dlatego też, przywołując biografię św. Jana od Krzyża, o. Gogola stwierdził, że to nie „święty spokój”, lecz kryzysy, konflikty, trudności, jeśli się na nie popatrzy z perspektywy łaski Bożej, mogą stać się dla nas miejscem niespotykanego wcześniej rozwoju życia wewnętrznego. Wielcy chrześcijańscy mistycy, którym doświadczenie codziennego krzyża nie było obce, są tego najlepszym świadectwem. 

Odnowienie miesięczne (16-17 XI 2022)

Zobacz także