Odnowienie miesięczne

Odnowienie miesięczne


Tym razem (16/17 listopada 2017 r.) odnowienie poprowadził dla nas ojciec duchowny z seminarium diecezji rzeszowskiej ks. dr Jan Kulig. Wprowadził ona nas w głębsze rozumienie słów: „dar”, „przyjmuję” oraz „życie”. Na nowo ukazał nam, iż bez umiejętnego dawania i przyjmowania, nie może się zrodzić żadne życie, także to duchowe.

Ks. Jan Kulig pochodzi z parafii Bieździedza. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii Bratkowice (2001 - 2003). Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2003 - 2007). Obronił doktorat z teologii moralnej w 2008 roku. W latach 2008 - 2010 był prefektem w seminarium. Od 2010 roku ojciec duchowny. Opiekuje się rokiem I, II i IV.  Prowadzi wykłady i seminarium naukowe z teologii moralnej. Jest dyrektorem biblioteki seminaryjnej.

Zobacz także

Spotkanie formacyjne proboszczów i kapelanów

19 maja 2016

Spotkanie formacyjne prob...

Akolitat Dzmitrego Prystupy

07 października 2016

Akolitat Dzmitrego Prystu...

Imieniny ks. Stanisława Hałasa

08 maja 2017

Imieniny ks. Stanisława H...

Odnowienie miesięczne

19 października 2017

Odnowienie miesięczne

Imieniny współbraci

21 października 2017

Imieniny współbraci

Wspomnienie Wiernych Zmarłych

02 listopada 2017

Wspomnienie Wiernych Zmar...