Odnowienie miesięczne

Odnowienie miesięczne


Tym razem (16/17 listopada 2017 r.) odnowienie poprowadził dla nas ojciec duchowny z seminarium diecezji rzeszowskiej ks. dr Jan Kulig. Wprowadził ona nas w głębsze rozumienie słów: „dar”, „przyjmuję” oraz „życie”. Na nowo ukazał nam, iż bez umiejętnego dawania i przyjmowania, nie może się zrodzić żadne życie, także to duchowe.

Ks. Jan Kulig pochodzi z parafii Bieździedza. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii Bratkowice (2001 - 2003). Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2003 - 2007). Obronił doktorat z teologii moralnej w 2008 roku. W latach 2008 - 2010 był prefektem w seminarium. Od 2010 roku ojciec duchowny. Opiekuje się rokiem I, II i IV.  Prowadzi wykłady i seminarium naukowe z teologii moralnej. Jest dyrektorem biblioteki seminaryjnej.

Zobacz także

Kwietniowy dzień skupienia

14 kwietnia 2016

Kwietniowy dzień skupieni...

Pogrzeb śp. ks. Jerzego Klimy SCJ

22 czerwca 2016

Pogrzeb śp. ks. Jerzego K...

Dobrze głosi się jedynie idąc – dynamika kaznodziejstwa

19 listopada 2017

Dobrze głosi się jedynie ...

Pielgrzymka do MB Płaszowskiej

07 października 2017

Pielgrzymka do MB Płaszow...

Sympozjum w Węglówce

26 października 2017

Sympozjum w Węglówce

Śladami ojca Dehona

27 lipca 2017

Śladami ojca Dehona