Odnowienie miesięczne

Odnowienie miesięczne


Pierwsze w nowym roku odnowienie miesięczne poprowadził dla wspólnoty seminaryjnej ks. Andrzej Tarasiuk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

W swoim głoszeniu ks. Andrzej przypomniał nam, że istotą chrześcijańskiego życia jest nieobłudna miłość, którą możemy się wzajemnie obdarzać w braterskiej wspólnocie. Jednocześnie zauważył, że wszelkie dobro, którym się dzielimy bierze swój początek z uprzedzającej nasze działanie łaski Bożej. Bóg zawsze jest Pierwszym i Ostatnim, naszą Alfą i Omegą, On nas obdarza miłością i uzdalnia do odpowiedzi na nią.

Ks. Andrzej zachęcał nas także do zachwytu nad darem życia i powołania oraz przeżywania go z wdzięcznością. W tym kontekście ważne jest dla nas ponowne uświadomienie sobie, że chociaż każdy z nas codziennie podejmuje różnorakie obowiązki, to jednak sensem naszej pracy jest ciągłe odnoszenie jej do Chrystusa, zgodnie ze starożytnym mottem św. Benedykta: „Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa”.

Odnowienie miesięczne (12-13 I 2022)

Zobacz także

Pielgrzymka do MB Płaszowskiej

07 października 2017

Pielgrzymka do MB Płaszow...

Pielgrzymka UPJPII do swego patrona

03 października 2017

Pielgrzymka UPJPII do swe...

Z życia seminarium

09 lutego 2020

Z życia seminarium

Śladami Założyciela

23 sierpnia 2020

Śladami Założyciela

100. rocznica urodzin ks. kard. Stanisława Nagiego SCJ

29 września 2021

100. rocznica urodzin ks....

Sercańskie Dni Skupienia

15 listopada 2021

Sercańskie Dni Skupienia