Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie


Czterdzieści dni po swym narodzeniu Chrystus został przedstawiony Bogu w świątyni. Z jednej strony wypełniony został przepis Starego Prawa, a z drugiej, co dla nas ważniejsze, Zbawiciel spotkał się ze swoim ludem, który uobecniali starzec Symeon i prorokini Anna. Tego dnia prowadzeni światłem Ducha Świętego przybyli do świątyni, aby w małym Dziecięciu rozpoznać Chrystusa i wyznać wiarę w Niego.

My również prowadzeni przez Ducha Świętego zgromadziliśmy się o poranku święta Ofiarowania Pańskiego, by podobnie jak Symeon i Anna ucieszyć się ze spotkania ze Zbawicielem świata. Tego dnia poznaliśmy Go nie tylko w osobie Dzieciątka, lecz także wtedy, gdy podczas Eucharystii zasiedliśmy z Nim do wspólnego stołu, a On połamał dla nas chleb, który mocą Ducha Świętego stał się Jego Ciałem.

W odpowiedzi na Jego miłość, w dniu życia konsekrowanego, odnowiliśmy Bogu śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa zgodnie z Konstytucjami naszego Zgromadzenia.

Ofiarowanie Pańskie (2 II 2021)

Zobacz także