Pielgrzymka Polskiej Prowincji Księży Sercanów do sanktuarium Matki Bożej Płaszowskiej

Pielgrzymka Polskiej Prowincji Księży Sercanów do sanktuarium Matki Bożej Płaszowskiej


10 października 2020 roku miała miejsce doroczna Pielgrzymka Polskiej Prowincji Księży Sercanów do sanktuarium Matki Bożej Płaszowskiej w Krakowie. W czasie jej trwania, na początku roku formacyjnego i apostolskiego, zawierzyliśmy siebie i wszystkie nasze dzieła Płaszowskiej Pani.

Nawiedzając łaskami słynący obraz Matki Bożej Płaszowskiej wysłuchaliśmy wygłoszonej przez ojca duchownego WSM Księży Sercanów w Stadnikach ks. mgr. lic. Franciszka Wielguta SCJ konferencji pt.: „Maryja, uczennica Pana, wzorem bycia uczniem Chrystusa”. Wprowadzeniem w istotę ww. tematu było wyjaśnienie, co w istocie na kartach Nowego Testamentu znaczy pojęcie „uczeń” (gr. mathetes). W tym kontekście autor prelekcji ukazał wyjątkowe wybranie i powołanie Maryi, które oddaje tajemnica Zwiastowania. Wnikając zaś w postawę Maryi jako uczennicy swego Syna Jezusa Chrystusa, analizie poddane zostały synonimiczne greckie czasowniki syntērein diatērein (zachowywać) oraz symballein (rozważać, rozmyślać), które wyraźnie oddają maryjny wzór chrześcijańskiego uczniostwa.

Centralnym wydarzeniem naszej Pielgrzymki była koncelebrowana przez przybyłych do Krakowa-Płaszowa Współbraci Eucharystia, po której przed Najświętszym Sakramentem ks. Prowincjał Wiesław Święch SCJ odmówił Akt poświęcenia naszego Zgromadzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pielgrzymka Polskiej Prowincji Księży Sercanów do sanktuarium Matki Bożej Płaszowskiej (2020)

Zobacz także