Pielgrzymka wspólnoty UPJPII do Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka wspólnoty UPJPII do Kalwarii Zebrzydowskiej


Pielgrzymka wspólnoty akademickiej, która corocznie poprzedza inaugurację nowego roku akademickiego, rozpoczęła się powitaniem wszystkich przybyłych do Kalwarii Zebrzydowskiej przez JM Rektora UPJPII, ks. prof. zw. dr. hab. Wojciecha Zyzaka, który zapowiadając wykład poprzedzający mszę św., przypomniał m.in., iż w tym roku przypada 20. rocznica ogłoszenia przez papieża Jana Pawła II św. Edyty Stein (wraz ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną ze Sieny) patronką Europy. Wykład – „WIZJA EUROPY wg. EDYTY STEIN” wygłosiła prof. zw. dr hab. Anna GRZEGORCZYK – dyrektor Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Filozoficzna droga Edyty Stein  – mówiła – wpisana jest w jedność życia i filozofii, a dopełniona została przez doświadczenie sacrum, doświadczenie krzyża. W dopełnieniu tej filozofii i wyborów życiowych Edyta Stein uznaje wiarę  za wiedzę pewną  i absolutną zarazem.” Na swej drodze filozoficznej i życiowej Edyta Stein usłyszała wołanie bytu, wołanie Boga i odpowiedziała na to wołanie darem z siebie, a jej filozofia cała prześwietlona była ewangelią.

Poprzedzając mszę św. przywitał pielgrzymów kustosz kalwaryjskiego sanktuarium – o. Konrad Cholewa OFM. Przywołał on słowa kard. Karola Wojtyły wypowiedziane w sanktuarium w 1978 r.: -„Gorąco wam życzę, aby Chrystus był waszym światłem z dnia na dzień, i żeby ta światłość świeciła w ciemnościach, bo wiele jest ciemności w naszym życiu. Chodzi o to, ażeby ciemności nas nie ogarnęły…”. Spotkaliśmy się, aby przyjąć światło od Maryi, światło, którym jest Chrystus – mówił o. kustosz.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył rektor UPJPII, ks. prof. Wojciech Zyzak, homilię wygłosił ks. dr Andrzej TARASIUK– rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, który wskazał, iż rozpoczynając, już niebawem, nowy rok akademicki, wspólnota UPJPII przybywa do sanktuarium kalwaryjskiego, „by Chrystus umocnił nas, abyśmy stawali się coraz bardziej Jego uczniami-misjonarzami, Jego przyjaciółmi, którzy nie tylko Go słuchają, ale zachowują Jego naukę”. Zwrócił też uwagę, że „ten kto wie, że Bóg jest Miłością do człowieka, ten potrafi mu zaufać”, a idąc dalej w swojej refleksji wskazał, iż pycha rodzi podziały i poczucie bycia lepszym od drugich, a  tylko poznanie Boga może uczynić pokornym, i tylko pokora prowadzi do Jego poznania, ponieważ miłość jest pokorna. Jezus zmienia optykę patrzenia, wskazując, że wielkość osiąga się poprzez pokorę, zrozumienie, miłość i służbę, i że tylko pokora jest drogą do zbawienia

Po przerwie na poczęstunek oddano się wspólnej modlitwie Drogi Krzyżowej na kalwaryjskich dróżkach. Pobyt w Kalwarii zakończyło odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Pielgrzymka do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, miejsca tak bliskiego patronowi uniwersytetu,  była powrotem do dawnej, kilkudziesięcioletniej tradycji uczelni. Przez ostatnie lata o łaskę intelektualnego wzrastania i dobre owoce nadchodzącego nowego roku akademickiego modlono się bowiem w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Ten rok akademicki dla UPJPII jest szczególny – uczelnia obchodzi 10. rocznicę przemianowania Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

[Marta Mastyło, UPJPII]

Zob. też: http://kalwaria.eu/aktualnosc/30092019-pielgrzymka-uniwersytetu-papieskiego-jana-pawla-ii-do-sanktuarium-w-kalwarii-zebrzydowskiej

Zobacz także