Śluby wieczyste

Śluby wieczyste


"Kierowany mocną decyzją woli, na chwałę Boga, aby mu się mocniej konsekrować na ofiarę oddaną Jego miłości i całym życiem dokładniej naśladować Chrystusa..."

Tymi słowami rozpoczęli swoje ślubowanie nasi współbracia: kl. Wojciech Bochenek SCJ i kl. Dariusz Motyka SCJ. W piątek 8 grudnia 2017 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wobec obecnych na Mszy świętej współbraci na ręce Księdza Prowincjała złożyli oni wieczyste śluby zakonne, ślubując na zawsze czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

W uroczystości, która miała miejsce w kościele parafialnym w Stadnikach, wzięli także najbliżsi profesów: rodzina i przyjaciele. W homilii prowincjał, ks. Wiesław Święch SCJ, przypomniał znaczenie ślubów zakonnych, a także wskazał na Maryję, jako wzór oddania się Chrystusowi i Jego dziełu zbawienia świata. Po Mszy wszyscy udali się na obiad do seminaryjnego refektarza, aby trwać w radości z naszymi profesami.

Zobacz także

Warsztaty w Krzeszowicach

06 marca 2016

Warsztaty w Krzeszowicach

Niedziela Palmowa

20 marca 2016

Niedziela Palmowa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

03 czerwca 2016

Uroczystość Najświętszego...

Niedziela pastoralna

08 stycznia 2017

Niedziela pastoralna

Wielki Piątek

14 kwietnia 2017

Wielki Piątek

Dobrze głosi się jedynie idąc – dynamika kaznodziejstwa

19 listopada 2017

Dobrze głosi się jedynie ...