Śluby wieczyste 2020

Śluby wieczyste 2020


W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym w Stadnikach na ręce przełożonego Polskiej Prowincji Księży Sercanów ks. Wiesława Święcha SCJ trzech kleryków naszego seminarium: kl. Valery Pupkevich SCJ, kl. Uladzislau Chuiko SCJ i kl. Wojciech Olszewski SCJ, złożyło wieczystą profesję zakonną według Konstytucji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. W akcie ślubowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa nasi klerycy oddali Bogu całe swoje życie. Wyrazili w ten sposób bliskie naszemu Założycielowi o. Leonowi Janowi Dehonowi słowa Chrystusa z Listu do Hebrajczyków: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,7) oraz zapisane przez Łukasza słowa Maryi: „«Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa»” (Łk 1,38).

W tym ważnym dla naszych kleryków momencie towarzyszyła im najbliższa rodzina, wspólnota seminaryjna oraz współbracia. Z racji utrzymujących się obostrzeń epidemiologicznych pozostali krewni, przyjaciele i współbracia naszych alumnów uczestniczyli w uroczystości za pomocą Internetu.

Naszych wieczystych profesów polecamy modlitwie i życzliwej pamięci, aby wciąż i na nowo rezonowała w nich apostolska myśl św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). 

Śluby wieczyste 2020

Zobacz także

Wigilia Bożego Narodzenia

24 grudnia 2016

Wigilia Bożego Narodzenia

Pielgrzymka radomska

15 sierpnia 2021

Pielgrzymka radomska

Rekolekcje dla ministrantów w Republice Naddniestrzańskiej

07 sierpnia 2021

Rekolekcje dla ministrant...

Kapłańskie Serce Jezusa - odnowienie miesięczne

16 grudnia 2021

Kapłańskie Serce Jezusa -...

"Wielka cisza spowiła ziemię"

16 kwietnia 2022

"Wielka cisza spowiła zie...

"Powstań i świeć"

06 października 2022

"Powstań i świeć"