Śluby wieczyste

Śluby wieczyste


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to dla polskiej prowincji księży sercanów dzień wyjątkowy. Święto to jest tradycyjnie czasem składania wieczystych ślubów zakonnych przez naszych współbraci. Również w tym roku wieczystą profesję zakonną na ręce Księdza Prowincjała Wiesława Święcha SCJ złożył kl. Vitali Ventskevich, alumn V roku. Vitali urodził się i wychował w Grodnie na Białorusi. Kilka miesięcy temu święcenia prezbiteratu otrzymał jego starszy brat - Aliaksej.

W uroczystości, która odbyła się w seminaryjnej kaplicy udział wzięli współbracia z Polski i Białorusi oraz Rodzice i rodzeństwo profesa.

Ksiądz Prowincjał modlił się w intencji Vitalia m.in. tymi słowami: "Wejrzyj przeto, Panie, na tego wybranego, którego powołałeś w swojej opatrzności i ześlij na niego Ducha świętości, aby to, co dzięki Twemu natchnieniu z radością przyrzekł, przy Twej pomocy wiernie wypełnił. Niech gorliwie rozważa przykład Boskiego Nauczyciela i wytrwale Go naśladuje. Niech będzie w nim, Panie, nieskalana czystość, radosne ubóstwo i wspaniałomyślne posłuszeństwo. Niech Ci się podoba pokornym usposobieniem, niech służy Ci oddanym sercem i należy do Ciebie żarliwą miłością. Niech odznacza się cierpliwością w utrapieniu, stałością w wierze, radością w nadziei i miłością w działaniu. Przykład jego życia niech buduje Kościół, przyczynia się do zbawienia świata i niech będzie świetlanym znakiem dóbr niebiańskich."

Wydarzenie to jest dla nas powodem do wdzięczności Bogu za dar kolejnego brata, który zdecydował się oddać całe swoje życie na służbę Bogu i Kościołowi w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Śluby wieczyste 2018

Zobacz także

Wielka Sobota

15 kwietnia 2017

Wielka Sobota

Jubileusz życia zakonnego

01 października 2017

Jubileusz życia zakonnego

Odnowienie miesięczne

11 stycznia 2018

Odnowienie miesięczne

Prymicje w nowicjacie

15 maja 2018

Prymicje w nowicjacie

Macierzyństwo Maryi a synostwo sercanów

13 października 2018

Macierzyństwo Maryi a syn...

Spowiedź w życiu seniora

04 lutego 2019

Spowiedź w życiu seniora