Święcenia i prymicje ks. Walerego Pupkiewicza SCJ

Święcenia i prymicje ks. Walerego Pupkiewicza SCJ


30 grudnia 2021 r. o godz. 10, z rąk bpa Olega Butkiewicza, ordynariusza diecezji Witebskiej, nasz współbrat dk. Walery Pupkiewicz SCJ otrzymał sakrament święceń w stopniu prezbitera. Uroczystość święceń kapłańskich miała miejsce w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Postawach (Białoruś).

W uroczystości wzięli udział sercanie z Dystryktu Białoruskiego na czele z przełożonym dystryktu ks. Janem Etelem SCJ, kapłani pracujący w dekanacie postawskim, księża z diecezji witebskiej i grodzieńskiej, rodzina neoprezbitera, jego nauczyciele i wychowawcy, znajomi oraz parafianie z parafii, z której pochodzi i z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie, w której obecnie posługuje. Duża ilość osób łączyła się w sposób duchowy, oglądając transmisję na żywo przez Internet ze względu na brak możliwości osobistego przybycia na uroczystość, wspierając w ten sposób naszego neoprezbitera. Dzień wcześniej, 29 grudnia 2021 r., podczas Mszy Świętej wieczornej neoprezbiter złożył wyznanie wiary i potwierdził chęć służby Bogu i ludziom.

Biskup Oleg Butkiewicz podczas udzielenia święceń kapłańskich na rozpoczęcie powiedział, że trwamy w radości Bożego Narodzenie i tutaj w kościele parafialnym również przeżywamy wielką radość, a mianowicie radość „urodzenia” powołania kapłańskiego. Nawiązał do słów Chrystusa „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście gospodarza żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo.” 

Przed homilią kandydat został przedstawiony Kościołowi. Następnie przełożony dystryktu ks. Jan Etel SCJ poprosił biskupa o udzielenie święceń naszemu współbratu i zapewnił o jego właściwym przygotowaniu.  

Podczas homilii bp Butkiewicz podkreślił wagę przynależności do Chrystusowego kapłaństwa. Wyjaśnił również potrójną misję, jaka z kapłaństwa wypływa. Pierwsza misja – nauczanie – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Druga – uświecanie – „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje, bierzcie i pijcie to jest Krew moja”, czyli sakramenty święte, które pomagają wzrastać w łasce Bożej. Trzecia – kierowanie – odpowiedzialność za wspólnotę Chrystusową. 

Po homilii ordynariusz diecezji zwrócił się do kandydata z pytaniem czy jest on gotów przyjąć sakrament kapłaństwa. Po pozytywnej odpowiedzi diakona, kandydat położył się krzyżem przed ołtarzem, a kapłani oraz wierni razem modlili się litanią do Wszystkich Świętych. 

Po tym nastąpił akt święceń. Biskup włożył na kandydata ręce, a po nim podobny gest uczynili wszyscy obecni kapłani. Następnie biskup wypowiedział modlitwę konsekracyjną, po której neoprezbiter otrzymał szaty kapłańskie oraz został mu przekazany znak pokoju.  

Na zakończenie nowowyświęcony kapłan podziękował Najświętszemu Sercu Jezusowemu za dar powołania. Słowa podziękowania skierował do bpa Olega Butkiewicza, przełożonych seminaryjnych oraz wszystkich, którzy stanęli na jego drodze do kapłaństwa. 

Msza Świętą prymicyjna ks. Walerego Pupkiewicza SCJ, dziesiątego sercanina z Białorusi, a zarazem pierwszego z sercańskiej parafii w Postawach, odbyła się 1 stycznia 2022 r. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w świątyni parafialnej pw. św. Antoniego Padewskiego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Postawach (Białoruś).

Zobacz także