Triduum sacrum

Triduum sacrum


Dzisiaj wchodzimy w samo centrum tajemnicy naszego odkupienia – rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Te trzy dni – triduum – to najważniejsze dni w całej historii świata. Chrystus składa siebie w dobrowolnej ofierze Ojcu. Zdradliwie wydany w bólu i cierpieniu, przemierza bolesną drogę na Kalwarię. Tam następuje szczyt szaleństwa miłości Boga do człowieka: sam Bóg umiera na krzyżu za nasze grzechy. Stajemy następnie przy Grobie Pana. To jedna z naszych ludzkich „stacji” – realizm pogrzebu Chrystusa wiąże Go z naszym ludzkim losem. Lecz nasze spojrzenie sięga dalej, poza to, co materialne. Trzeciego dnia spełnia się nasze oczekiwanie. Wraz z uczniami odkrywamy pusty Grób i uczymy się go rozpoznawać pośród żyjących. Pan zmartwychwstał – zwyciężył śmierć.

Celebracje liturgiczne tych dni łączą nas z tymi wydarzeniami. Przenoszą w czasie, dzięki czemu wchodzimy w żywy kontakt z Chrystusem w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Stajemy się uczestnikami tych wydarzeń.

Modlitwa o powołania

O Jezu, Boski pasterzu,
który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz,
pociągnij ku sobie gorące i szlachetne serca młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami.
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego dobra ustawi­cznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę.
Ty, o Pa­nie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami,
otwórz przed nimi horyzonty Twego Boskiego Serca,
by dostrzegli cały świat, w któ­rym wznosi się niema prośba tak wielu braci i sióstr o światło prawdy i ciepło miłości.
Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali na ziemi Twoją zbawczą misję,
budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.
Amen.
Zobacz także