Wielka Sobota 2018

Wielka Sobota 2018


Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który "budzi" ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych, które w naszej wspólnocie pobłogosławił ks. Jacek Kosteczka SCJ - ekonom.

Wigilię Paschalną rozpoczęła liturgia światła. Proboszcz, ks. Kazimierz Lewandowski SCJ, poświęcił ogień, od którego następnie zapalił Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale wyżłobił znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieścił tam również pięć ozdobnych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten został wniesiony przez diakona Jakuba do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalili od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń - Exultet.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powrócił po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Celebrans dokonał także poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wszyscy wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna zakończyła się Eucharystią i procesją rezurekcyjną, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.

Zobacz także

Konferencja naukowa

10 listopada 2016

Konferencja naukowa

70 lat Polskiej Prowincji Księży Sercanów

10 stycznia 2017

70 lat Polskiej Prowincji...

Jubileusz życia zakonnego

01 października 2017

Jubileusz życia zakonnego

Inauguracja roku akademickiego 2017-2018

02 października 2017

Inauguracja roku akademic...

Imieniny współbraci

21 października 2017

Imieniny współbraci

Prymicje w nowicjacie

15 maja 2018

Prymicje w nowicjacie