Wyznanie wiary przed święceniami

Wyznanie wiary przed święceniami


Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego przed przyjęciem święceń  kandydat powinien złożyć i podpisać wyznanie wiary, zgodnie z formułą zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską przed własnym ordynariuszem miejsca lub jego delegatem, przysięgę wierności, zgodnie z formułą zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską (przed diakonatem i prezbiteratem), złożyć napisaną własnoręcznie osobistą deklarację o swojej wolności w przyjęciu święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu oraz świadomości obowiązków i nakazów wiążących przez święcenia na całe życie (przede wszystkim trzeba uwzględnić obowiązek zachowania celibatu). Dokumenty te muszą zostać zachowane w aktach personalnych kandydata. Zaleca się, aby wymienione wyżej akty miały charakter publiczny i odbywały się w obecności wiernych.

Wyznania wiary w naszym seminarium złożyło w przededniu święceń trzech alumnów naszego seminarium: diakoni Wojciech Bochenek i Dariusz Motyka oraz kleryk Vitali Ventskevich. Akt ten miał miejsce w kaplicy seminaryjnej podczas uroczystego nabożeństwa, któremu przewodniczył przełożony polskiej prowincji ks. Wiesław Święch SCJ. Po wysłuchaniu homilii Księdza prowincjała alumni wyznali wiarę i złożyli przysięgę wierności. Następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modliliśmy się słowami litanii do Jezusa Chrystusa Kapłana i Żertwy w intencji kandydatów do święceń, które 11 maja 2019 r. otrzymają z rąk bpa Edwarda Janiaka, ordynariusza diecezji kaliskiej.

Zobacz także

Warsztaty liturgiczne

13 listopada 2016

Warsztaty liturgiczne

Dobrze głosi się jedynie idąc – dynamika kaznodziejstwa

19 listopada 2017

Dobrze głosi się jedynie ...

Odnowienie miesięczne

19 października 2017

Odnowienie miesięczne

Na progu słowa

27 maja 2019

Na progu słowa

Pielgrzymka wspólnoty UPJPII do Kalwarii Zebrzydowskiej

30 września 2019

Pielgrzymka wspólnoty UPJ...

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

18 października 2019

Nadzwyczajny Miesiąc Misy...