Wyznanie wiary przed święceniami

Wyznanie wiary przed święceniami


Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego przed przyjęciem święceń  kandydat powinien złożyć i podpisać wyznanie wiary, zgodnie z formułą zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską przed własnym ordynariuszem miejsca lub jego delegatem, przysięgę wierności, zgodnie z formułą zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską (przed diakonatem i prezbiteratem), złożyć napisaną własnoręcznie osobistą deklarację o swojej wolności w przyjęciu święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu oraz świadomości obowiązków i nakazów wiążących przez święcenia na całe życie (przede wszystkim trzeba uwzględnić obowiązek zachowania celibatu). Dokumenty te muszą zostać zachowane w aktach personalnych kandydata. Zaleca się, aby wymienione wyżej akty miały charakter publiczny i odbywały się w obecności wiernych.

Wyznania wiary w naszym seminarium złożyło w przededniu święceń trzech alumnów naszego seminarium: diakoni Wojciech Bochenek i Dariusz Motyka oraz kleryk Vitali Ventskevich. Akt ten miał miejsce w kaplicy seminaryjnej podczas uroczystego nabożeństwa, któremu przewodniczył przełożony polskiej prowincji ks. Wiesław Święch SCJ. Po wysłuchaniu homilii Księdza prowincjała alumni wyznali wiarę i złożyli przysięgę wierności. Następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modliliśmy się słowami litanii do Jezusa Chrystusa Kapłana i Żertwy w intencji kandydatów do święceń, które 11 maja 2019 r. otrzymają z rąk bpa Edwarda Janiaka, ordynariusza diecezji kaliskiej.

Zobacz także

Odnowienie ślubów

09 września 2017

Odnowienie ślubów

Jubileusz życia zakonnego

01 października 2017

Jubileusz życia zakonnego

Dzień skupienia

14 grudnia 2017

Dzień skupienia

Ofiarowanie Pańskie

02 lutego 2018

Ofiarowanie Pańskie

W posłudze dla chorych

27 kwietnia 2018

W posłudze dla chorych

Spotkanie z rodzicami kleryków

20 marca 2019

Spotkanie z rodzicami kle...