"Czy miłujesz Mnie więcej...?"

"Czy miłujesz Mnie więcej...?"


22 października diakoni i klerycy wraz ze swoimi wychowawcami wzięli udział w niedzieli powołaniowej w parafiach: Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnawie, św. Stanisława BM w Binczarowej oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszycach Małych.

Przed każdą mszą świętą alumni dzielili się z parafianami historią swojego powołania. Każde z nich było bardzo osobiste, a przez to niepowtarzalne. Składane świadectwa skłaniały do refleksji nad powołaniem do życia poświęconego Bogu i Kościołowi oraz zapraszały do modlitwy o dar wierności i męstwa na tej drodze dla tych, którzy już dokonali wyboru oraz o łaskę gotowości i otwartego serca dla tych, do których Pan kieruje swoje zaproszenie. 

Z racji przypadającej na ten dzień liturgicznej uroczystości św. Jana Pawła II, będącego patronem województwa małopolskiego, naszej modlitwie towarzyszył ewangeliczny zapis dialogu Pana Jezusa ze św. Piotrem (zob. J 21,15-17). Na trzykrotne pytanie o miłość, Apostoł również trzykrotnie odpowiedział: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. W odpowiedzi usłyszał: „Paś owce moje, paś baranki moje”.

Przez wstawiennictwo wielkich pasterzy Kościoła, którym Jezus powierzył swój Kościół, prośmy o rozmiłowanych w Bogu i Jego Kościele pasterzy:

Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, który powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami dusz, zwróć ku Sobie gorące i szlachetne serca młodych ludzi, uczyń ich Swoimi naśladowcami oraz gorliwymi sługami w trudzie głoszenia Dobrej Nowiny.

Otwórz, o Panie, przed nimi horyzonty Twego Boskiego Serca i ukaż im ten świat, w którym tak wielu braci i sióstr woła o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wezwanie przedłużali na ziemi Twoją zbawczą misję, budowali Kościół, Twojej Mistyczne Ciało i byli solą ziemi i światłością świata.

Spraw, Panie Jezu, aby razem z Tobą i za Twoim wzorem dali poznać światu miłość Twego Najświętszego Serca. Amen.

(Thesaurus precum)

Niedziela powołaniowa (22 X 2023)

Zobacz także

Audycja radiowa o spowiedzi i Dwumiesięczniku dla Chorych „Wstań”

25 marca 2019

Audycja radiowa o spowied...

Z życia seminarium

09 lutego 2020

Z życia seminarium

Wizyta dzieci z Jasienia

27 grudnia 2021

Wizyta dzieci z Jasienia

Rekolekcje wędrowne

08 września 2022

Rekolekcje wędrowne

Braterskie spotkanie

17 listopada 2022

Braterskie spotkanie

Niedziela powołaniowa

07 marca 2023

Niedziela powołaniowa