Wstań

Wstań


DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH

Dwumiesięcznik dla chorych "Wstań" w swojej obecnej formie ukazuje się od 1989 roku. Wydawcą jego jest Wyższe Seminarium Księży Sercanów w Stadnikach. Czasopismo jest formą działalności charytatywnej i wspiera ludzi chorych przez sercańskie Seminarium. 

 

Strona internetowa Wstań

 


Regulamin prenumeraty Dwumiesięcznika dla Chorych „Wstań”[1]

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych osób składających ofiarę na prenumeratę Dwumiesięcznika dla Chorych „Wstań”:
  1. Administratorem danych osobowych jest wydawca Dwumiesięcznika dla Chorych „Wstań” – Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów, Stadniki 81, 32-422 Stadniki.
  2. Celem gromadzenia danych osobowych jest obsługa cyklicznej wysyłki czasopisma.
  3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do otrzymywania czasopisma w ramach wysyłki pocztowej. Prenumeratorom, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
  4. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  5. poprawiania swoich danych osobowych,
  6. usunięcia swoich danych osobowych,
  7. ograniczenia swoich danych osobowych i ich przetwarzania.
  8. Administrator przechowuje następujące dane prenumeratorów:
  9. imię i nazwisko,
  10. adres do korespondencji,
  11. numer telefonu i e-mail (opcjonalnie).
  12. Administrator danych osobowych będzie przechowywał dane prenumeratorów do czasu, w którym zainteresowany poprosi o trwałe ich usunięcie lub otrzyma informację o śmierci prenumeratora.
 2. Opłata za prenumeratę ma charakter charytatywny i jest ofiarą składaną na utrzymanie Dwumiesięcznika dla Chorych „Wstań”.
 3. Zamówienie prenumeraty jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu prenumeraty Dwumiesięcznika dla Chorych „Wstań” dostępnego na stronie www.wstan.scj.pl oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez ofiarodawcę.
 4. Pierwsza litera imienia oraz nazwisko zamawiającego prenumeratę wraz z miejscowością zostanie opublikowane w najbliższym od daty wpłaty numerze „Wstań”, chyba że ofiarodawca wyraźnie sobie tego nie życzy i powiadomi o tym administratora danych osobowych. 

Regulamin konkursów w Dwumiesięczniku dla Chorych „Wstań”[2]

 1. Udział w konkursie ogłaszanym na łamach dwumiesięcznika WSTAŃ ma charakter dobrowolny, a osoba biorąca w nim udział deklaruje, że ukończyła 18 lat.
 2. Osoba biorąca udział w konkursie deklaruje:
  1. Wcześniejsze zapoznanie się z Regulamin konkursów w Dwumiesięczniku dla Chorych „Wstań” dostępnym na stronie www.wstan.scj.pl
  2. Zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z Regulaminem konkursów w Dwumiesięczniku dla Chorych „Wstań”.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych biorących udział w konkursach Dwumiesięczniku dla Chorych „Wstań”:
  1. Administratorem danych osobowych jest wydawca Dwumiesięcznika dla Chorych „Wstań” – Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów, Stadniki 81, 32-422 Stadniki.
  2. Celem gromadzenia danych uczestników jest przeprowadzenie konkursu oraz ogłoszenie zwycięzców na łamach Dwumiesięcznika dla Chorych „Wstań”, następnie rozesłanie nagród.
  3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
   • dostępu do treści swoich danych osobowych,
   • poprawiania swoich danych osobowych,
   • usunięcia swoich danych osobowych,
   • ograniczenia swoich danych osobowych i ich przetwarzania.
  4. Organizator konkursu będzie zbierał od uczestników następujące dane:
   • imię i nazwisko,
   • adres do korespondencji (wysyłka nagrody),
   • numer telefonu i e-mail (opcjonalnie).
  5. Administrator danych osobowych będzie przechowywał dane uczestników konkursu do czasu, w którym uczestnik poprosi o trwałe usunięcie jego danych lub otrzyma informację o jego śmierci. Takie działanie ma na celu zapewnienie jak najlepszej obsługi konkursów w przyszłości.
 4. Wyniki konkursów są publikowane w Dwumiesięczniku dla Chorych „Wstań” z podaniem imienia, nazwiska i miejscowości osoby, która wygrała nagrodę główną.
 5. Termin nadsyłania odpowiedzi konkursowych podawany jest zawsze wraz z pytaniem konkursowym.
 6. Zwycięzca(y) jest(są) wyłaniany(i) drogą losowania pod warunkiem, że udzielił(li) poprawnej odpowiedzi na podane pytanie konkursowe.
 

[1] Regulamin jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oracz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

[2] Regulamin jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oracz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.