Mam pytanie nt. Mszy

Mam pytanie nt. Mszy


Jak mogę zamówić Mszę świętą / wypominki?

List z intencjami należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (w treści maila należy podać adres zamieszkania, na który zostanie przesłane potwierdzenie). Dane adresowe znajdziesz tutaj http://www.seminarium.scj.pl/strony/intencje-mszalne

Czym różni się Msza wieczysta od gregoriańskiej?

Przyjmujemy intencje na Msze święte indywidualne, miesięczne, wieczyste, gregoriańskie, czerwcowe i listopadowe (wypominki).

Msza indywidualna

jest odprawiana w danym dniu tylko w zamówionej intencji przez jednego kapłana.

Msza miesięczna

to Msza zbiorowa odprawiana codziennie przez 30 dni, począwszy od daty zamówienia. Obejmuje wszystkie intencje, które zostały nadesłane na dany termin. Uwaga! Tej Mszy świętej nie należy mylić z Mszami gregoriańskimi.

Msza gregoriańska

potocznie nazywana gregorianką. Odprawianych jest 30 Mszy świętych wyłącznie w intencji jednej osoby zmarłej. Z okazji zamawiania Mszy gregoriańskiej przyjmujemy ofiarę będącą równowartością 30 Mszy indywidualnych.

Msza wieczysta

jest to Msza zamawiana tylko jeden raz w intencji jednej osoby żyjącej lub zmarłej. Osoba taka wpisywana jest do specjalnej księgi. W intencji wszystkich osób wpisanych do księgi Księża Sercanie codziennie odprawiają jedną Mszę świętą. Będą to czynić do końca istnienia Zgromadzenia (stąd nazwa wieczysta). Ofiara jest jednorazowa i wynosi równowartość dwóch intencji indywidualnych. Jeśli ktoś zamówił Mszę wieczystą za osobę żyjącą, będzie ona odprawiana także po śmierci tej osoby.

Msze listopadowe (wypominki)

nadesłane intencje za zmarłych polecamy Miłosiernemu Chrystusowi odprawiając trzy Msze święte każdego dnia przez miesiąc listopad oraz podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z nabożeństwem wypominkowym, odmawiając Różaniec i inne modlitwy zakonne. UWAGA! Nie przyjmujemy wypominek rocznych.

Msza czerwcowa

nadesłane intencje polecamy Bożemu Sercu odprawiając trzy Msze święte każdego dnia przez miesiąc czerwiec oraz modląc się podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego, odmawiając Różaniec i inne modlitwy zakonne.

W jaki sposób mogę przekazać ofiarę?

Ofiarę można przesłać przekazem pocztowym lub wpłacić na konto bankowe zaznaczając cel wpłaty. Numer konta znajdziesz tutaj https://seminarium.scj.pl/strony/intencje-mszalne

Ze względów bezpieczeństwa pieniędzy nie należy przesyłać w kopercie listem.

Składane ofiary są przeznaczone na prowadzenie naszego seminarium (formacja i wychowanie kleryków), a także na działalność misyjną i charytatywną naszego Zgromadzenia.

Skąd będę wiedzieć, że moja intencja została przyjęta?

Gdy intencja Mszy świętej zostanie przyjęta zostanie wysłany list z potwierdzeniem. Dlatego ważne jest, aby przy zamawianiu Mszy podać adres zamieszkania lub inny adres korespondencyjny.

Co zrobić, jeśli nie otrzymałem odpowiedzi (potwierdzenia)?

Przede wszystkim prosimy o cierpliwość. Informacja potwierdzająca przyjęcie intencji zostanie przesłana pocztą, co wymaga czasu.

Jeśli jednak odpowiedź nie nadchodzi  przez dłuższy czas można się skontaktować z sekretariatem ds. dobroczyńców telefonicznie lub przesłać email. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj https://seminarium.scj.pl/strony/intencje-mszalne

Fot. Archiwum WSM Stadniki