Rocznik Seminaryjny

Rocznik Seminaryjny


Rocznik seminaryjny. Biuletyn informacyjny Wyższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach po raz pierwszy ukazał się w 2001 r. z inicjatywy Rektora Seminarium ks. Jana Strzałki, który został jego redaktorem naczelnym. Periodyk ukazuje się na początku każdego roku akademickiego.

Publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące studiów seminaryjnych, podzielone w następujące grupy tematyczne: Inauguracja roku akademickiego, Działalność naukowo-dydaktyczna Wyższego Seminarium Misyjnego, Skład osobowy seminarium i Terminarz studiów. Można w nim odnaleźć także szczegółowy opis struktury formalnej studiów seminaryjnych, Regulamin uzyskania stopnia magistra (UPJPII), Program dydaktyczny oraz Status wykładowcy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów. Aktualnym redaktorem naczelnym jest ks. Adam Pastorczyk.