Wykładowcy

Wykładowcy


Nauki biblijne:

 • ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ (WSM Stadniki)

Emerytowany pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W przeszłości pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych na Wydziale Teologicznym UPJPII.

Obszary badawcze: miłosierdzie w nauczaniu biblijnym.

 • ks. dr hab. Krzysztof Siwek, prof. AKW

Pracownik naukowy Akademii Katolickiej w Warszawie (Instytut Teologii Systematycznej, Katedra Starego i Nowego Testamentu).

 • dr hab. Marcin Majewski (UPJPII)

Pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Instytut Nauk Biblijnych, Katedra Egzegezy Starego Testamentu).

 • ks. dr Tomasz Bąk (KUL)

Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Instytut Studiów Biblijnych Europy Środkowej i Wschodniej, Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej).

 • ks. dr Krzysztof Kinowski (KUL)

Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Instytut Studiów Biblijnych Europy Środkowej i Wschodniej, Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej).

 • ks. dr Łukasz Laskowski (WSD Częstochowa)

Wykładowca Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie oraz Częstochowskiej sekcji licencjackiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Doktor nauk teologicznych (biblistyka) oraz humanistycznych (literaturoznawstwo).

 • ks. dr Krzysztof Napora SCJ (KUL)

Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Instytut Studiów Biblijnych Europy Środkowej i Wschodniej, Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych).

 • dr Danuta Piekarz (UJ)

Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Filologii Romańskiej, Zakład Filologii Włoskiej). Współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie jako tłumaczka, konferencjonistka i biblistka.

Obszary badawcze: językoznawstwo, leksykologia kontrastywna włosko-polska, teologia biblijna (ze szczególnym uwzględnieniem Listów św. Pawła i Pism Janowych).

Zainteresowania prywatne: gra na flecie Pana i pianinie, Chopin i jego muzyka.

 • ks. dr Marcin Zieliński (KUL)

Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Instytut Studiów Biblijnych Europy Środkowej i Wschodniej, Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki).

 

Nauki teologiczne:

 • ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald (UO)

Pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego w zakresie teologii fundamentalnej (Instytut Nauk Teologicznych, Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu).

 • ks. prof. dr hab. Konrad Glombik (UO)

Pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego w zakresie teologii moralnej (Instytut Nauk Teologicznych, Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego).

Obszary badawcze: katolicka etyka seksualna, personalistyczne koncepcje małżeństwa, sakramentalność małżeństwa.

 • ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII

Pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Instytut Teologii Dogmatycznej i Patrystycznej, Katedra Antropologii Teologicznej). Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej.

Obszary badawcze: teologia trynitarna (historia i doktryna, ze szczególnym uwzględnieniem IV i XIII w.), zagadnienia możliwości i natury metafizyki trynitarnej, teologiczna teoria poznania (m.in. relacje teologii z filozofią współczesną, teologiczne wątki postmodernizmu).

 • ks. dr Grzegorz Strzelczyk (Katowice)

Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Laboratorium Więzi. Felietonista miesięcznika „W drodze”. Odpowiedzialny za formację stałą prezbiterów archidiecezji katowickiej.

Obszary badawcze: chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej; eklezjologia, historia teologii (metody teologicznej); kwestia związku teologii z doświadczeniem.

 • ks. dr Lech Wołowski (UPJPII)

Pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Instytut Teologii Dogmatycznej i Patrystycznej, Katedra Antropologii Teologicznej).

Zainteresowania naukowe: twórczość ks. prof. Józefa Tischnera, agatologia i zagadnienie dramatu oraz pogranicze teologiczno-filozoficzne myśli Hansa Ursa von Balthasara.