Przebieg formacji

Przebieg formacji


Formacja kandydatów do kapłaństwa trwa w seminarium przynajmniej 6 lat. Jej celem jest nabycie przez studentów odpowiednich walorów intelektualno-duchowych i pastoralnych, niezbędnych do skutecznego przepowiadania ludziom Ewangelii. W całokształcie studiów seminaryjnych nie może zabraknąć również formacji sercańskiej, która stanowi o specyfice posłannictwa Zgromadzenia Księży Sercanów w Kościele i świecie.

Formacja ludzka

Formacja ludzka alumna stanowi fundament całego procesu wychowawczego przyszłych kapłanów.

Formacja duchowa

Istotą formacji duchowej jest rozwój wszystkich elementów życia zakonnego, zjednoczenie z Bogiem oraz teoretyczne pogłębianie i praktykowanie rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Formacja intelektualna

Formacja intelektualna koncentruje się na studium filozofii, prowadzącym do głębszego rozumienia i interpretacji osoby, jej wolności oraz relacji ze światem i z Bogiem; na studium teologii, służącym przekazaniu alumnom całej i nienaruszonej nauki Kościoła, oraz na studium nauk humanistycznych i dyscyplin związanych z duszpasterstwem i uwarunkowaniami społeczno-politycznymi.

Wymiar pastoralny

Wymiar pastoralny przynosi formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej określoną treść i konkretne cechy, a także integruje i kształtuje całą formację przyszłych kapłanów. Realizuje się on poprzez studium teologii pastoralnej, uczestniczenie w życiu Kościoła, okresowe zaangażowania apostolskie oraz zapoznawanie się z różnymi formami apostolatu.

Przygotowanie do specyficznej posługi w Kościele – w duchu sercańskim – dokonuje się poprzez praktyczne i kompetentne wprowadzenie alumnów w misję Zgromadzenia, stopniowe ich identyfikowanie się z powołaniem sercańskim, poszerzanie horyzontów intelektualnych i duchowych dotyczących charyzmatu Zgromadzenia i aktualnych potrzeb Kościoła.