O Szkole

O Szkole


Szkoła Biblijna W Drodze do Emaus przy Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach pragnie służyć pogłębieniu wiedzy na temat Pisma św. i teologii, która pomoże lepiej poznać Osobę Jezusa Chrystusa.

W programie przewidziane jest omówienie najważniejszych zagadnień biblijnych: kanonu, natchnienia, hermeneutyki, archeologii i geografii biblijnej oraz poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Natomiast wykłady z teologii będą dotyczyły: wprowadzenia do teologii, Osoby Jezusa Chrystusa i dzieła zbawienia, tajemnicy Trójcy Świętej, Osoby Ducha Świętego, Kościoła oraz wybranych zagadnień z teologii moralnej. Teologia stanowi tu niezbędne dopełnienie biblistyki, jako że ukazuje owoc refleksji Kościoła nad słowem Bożym w wymiarze wiary i chrześcijańskiej moralności.

Kurs podstawowy Szkoły Biblijnej „W Drodze do Emaus trwa dwa lata: spotkania odbywają się raz w miesiącu w soboty (przed i po południu) i w niedziele (przed południem) od stycznia do grudnia, z przerwą wakacyjną (od lipca do września). Wykłady w formie stacjonarnej będą prowadzone przez kompetentnych biblistów i teologów. Zajęcia uzupełnione są o treści duchowe i formacyjne: Mszę świętą oraz adorację z wprowadzeniem Lectio divina.

Po ukończeniu Szkoły uczestnicy otrzymują stosowny certyfikat. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 7 weekendach wykładowych.

Istnieje również możliwość uczestniczenia w pojedynczych sesjach wykładowych.

Dla chętnych absolwentów Szkoły przewidziana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Proponujemy również trzeci rok wykładów poświęconych wybranym zagadnieniom biblijnym i teologicznym.

 

Dla kogo?

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich chętnych, a zwłaszcza liderów grup parafialnych i ewangelizacyjnych, katechetów, osób konsekrowanych, również kapłanów i wszystkich pragnących pogłębić swoją wiedzę biblijną i teologiczną oraz zażyłość ze słowem Bożym i Kościołem.

 

Gdzie?

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa.

Stadniki 81, 32-410 Dobczyce (zobacz na mapie Google).

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA SZKOŁY BIBLIJNEJ „W DRODZE DO EMAUS”

 

Błogosławieństwo Metropolity Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego

 

 

 

Błogosławieństwo Przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Sercanów ks. Sławomira Knopika SCJ