Duchowy Patronat Misyjny

Duchowy Patronat Misyjny


Duchowy Patronat Misyjny powstał w 1992 r. w obrębie wydawanego przez seminarium czasopisma dla chorych Wstań. Ideą Duchowego Patronatu Misyjnego jest zjednoczenie ludzi w modlitwie za misje i utworzenie z nich zaplecza duchowego dla polskich sercanów pracujących na misjach. Każdej osobie, która zgłasza chęć przynależności do Duchowego Patronatu Misyjnego przydzielony jest jeden z krajów misyjnych bądź potrzebujących ewangelizacji, w którym pracują sercanie. Do zobowiązań członków należy codzienne odmawianie aktu ofiarowania, modlitwa i ofiarowanie cierpień w intencji misji. W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w intencjach tych osób sprawowana jest Msza Święta.

 

Więcej informacji na temat Duchowego Patronatu Misyjnego znajdziesz TUTAJ.

 

Regulamin Duchowego Patronatu Misyjnego 1

1. Zasady przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających swoje uczestnictwo w Duchowym Patronacie Misyjnym (dalej: DPM):

a. Administratorem danych osobowych jest wydawca Dwumiesięcznika dla Chorych „Wstań” – Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów, Stadniki 81, 32-422 Stadniki.

b. Celem gromadzenia danych osobowych jest zapewnienie kontaktu z osobami pragnącymi stanowić duchowe zaplecze dla Sercańskich Misjonarzy z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

c. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do formalnej przynależności do Duchowego Patronatu Misyjnego. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do:

˗ dostępu do treści swoich danych osobowych,

˗ poprawiania swoich danych osobowych,

˗ usunięcia swoich danych osobowych,

˗ ograniczenia swoich danych osobowych i ich przetwarzania.

d. Administrator przechowuje następujące dane prenumeratorów:

˗ imię i nazwisko,

˗ adres do korespondencji,

˗ numer telefonu i e-mail (opcjonalnie).

e. Administrator danych osobowych będzie przechowywał dane członków DPM do czasu, w którym zainteresowana osoba poprosi o trwałe ich usunięcie, bądź też do czasu otrzymania informacji o śmierci członka DPM.

2. Uczestnictwo w Duchowym Patronacie Misyjnym jest bezpłatne.

3. Wysłanie zgłoszenia z deklaracją chęci przynależności do Duchowego Patronatu Misyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości Regulaminu Duchowego Patronatu Misyjnego dostępnego na stronie www.wstan.scj.pl oraz www.seminarium.scj.pl oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez zainteresowanego.

4. Zobowiązania duchowe Członków Duchowego Patronatu Misyjnego:

a. codzienne odmówienie Aktu Ofiarowania Członka Duchowego Patronatu Misyjnego,

b. codzienne ofiarowanie Bogu swoich radości i trudów w intencji misji i misjonarzy,

c. raz w miesiącu przyjęcie Komunii Świętej i ofiarowanie jej w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

 


1 Regulamin jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

Fot. pixabay.com