Intencje mszalne

Intencje mszalne


Przyjmujemy intencje na Msze św.

- indywidualne,

- miesięczne,

- wieczyste,

- gregoriańskie,

- listopadowe (wypominki).

 

SPOSÓB PRZYJMOWANIA:

 

listownie

Księża Sercanie
32-422 Stadniki 81

 

telefonicznie

+48 (12) 271-01-35 lub +48 507-260-250 (od poniedziałku do piątku w godz.: od 900 do 1300)

 

e-mail

biuro.wsm@scj.pl

 

Masz pytanie na temat zamawiania Mszy świętej?

Kliknij tutaj: https://seminarium.scj.pl/strony/mam-pytanie-nt--mszy

 

 

Informacje dotyczące przekazywania ofiar na seminarium – PKO BP S.A I/0 Kraków

konto w PLN (złotówkowe):

86 1020 2892 0000 5102 0016 3758

 

konto w EUR (eurowe):

PL 94 1020 2892 0000 5602 0028 5007

BPKOPLPW

 

inna waluta, np. USD (dolary):

dokonując wpłaty w obcej walucie proszę wskazywać konto złotówkowe podając 

IBAN: PL 86 1020 2892 0000 5102 0016 3758

SWIFT: BPKOPLPW

wpłacona kwota zostanie przez bank przewalutowana

 


 

PRZEKAZANIE 1% PODATKU

W związku z pytaniami dotyczącymi przekazania 1% podatku na rzecz naszego seminarium informujemy, że nie jest możliwe przekazanie tej kwoty (1% podatku), gdyż Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (KRS) jako instytucja pożytku publicznego.

 

Natomiast istniejące prawo pozwala na okazanie pomocy w inny sposób (np. na przekazanie darowizny na rzecz naszego seminarium) jako na cele kultu religijnego i odliczenie tej kwoty od dochodu podlegającego opodatkowaniu. 

Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z póź. zm.) wysokość darowizny podlegającej odliczeniu od podatku może wynosić do 6% rocznego dochodu. Natomiast jednostki gospodarcze – osoby prawne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (z dnia 15. 01. 1992 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 54 z póź. zm.) mogą odliczyć darowizny na cele kultu religijnego w wysokości do 10% dochodu.

W jednym i drugim przypadku darowizny, przeznaczone na cele związane z kultem religijnym powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku przelewu – wyciągiem bankowym.

 

Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na seminarium i prowadzone przez Księży Sercanów dzieła apostolskie. Wszystkich naszych Dobroczyńców powierzamy Bogu w naszych modlitwach zakonnych. Szczęść Boże!

 

Icon made by Freepik from www.flaticon.com