"Powstał z martwych"

"Powstał z martwych"


Razem z całym Kościołem przeżywamy głęboką radość ze Świąt Wielkanocnych. Chrystus żyje! Dziś to na nas spoczywa radosne polecenie głoszenia słowem i czynem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i siedzi po prawicy swego Ojca w chwale nieba. Jak w początkach chrześcijaństwa, także i teraz winniśmy z mocą i odwagą świadczyć o tym cudownym wydarzeniu. 

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, bezużyteczne byłoby głoszenie Jego Dobrej Nowiny. Chrystus jednak zmartwychwstał, gdyż jest Bogiem. Chrystus zmartwychwstał, gdyż takie były zbawcze plany Jego Boskiej miłości. 

Zwycięski Chrystus przychodzi do nas w słowie Bożym, w sakramentach i w drugim człowieku. Niech te spotkania z Nim pozwalają odkryć Jego Boskie piękno i przynaglają nas do wiernego oczekiwania na Jego przyjście w chwale. 

Z najlepszymi wielkanocnymi życzeniami, 

                                                                                                                księża sercanie ze Stadnik

Zobacz także

Boże Ciało

15 czerwca 2017

Boże Ciało

Pierwsze śluby 2018

22 września 2018

Pierwsze śluby 2018

Odnowienie ślubów zakonnych

14 września 2019

Odnowienie ślubów zakonny...

Nowa sercańska misja – Kolumbia

25 października 2020

Nowa sercańska misja – Ko...

„(…) ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57)

01 października 2021

„(…) ten, kto Mnie spożyw...

Odnowienie miesięczne

18 listopada 2022

Odnowienie miesięczne