"Powstań i świeć"

"Powstań i świeć"


W dniach 22-25 września 2022 r. w Licheniu pod hasłem „Powstań i świeć” odbył się IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych. Wzięło w nim udział ponad 600 osób konsekrowanych: sióstr i braci zakonnych, kobiet i mężczyzn z instytutów świeckich oraz innych form życia konsekrowanego.

Naszą wspólnotę reprezentowało dwóch kleryków: Ivan Asauleac oraz Michał Koźbiał, którzy uczestniczyli w codziennej Eucharystii, modlitwach oraz urozmaiconych tematycznie i ciekawych konferencjach. Młodzi konsekrowani mieli również czas przewidziany na dzielenie się swoimi doświadczeniami w mniejszych grupach oraz na wspólną rekreację. 

 

(Zdjęcia dzięki uprzejmości uczestników KMOK-u)

Kongres Młodych Osób Konsekrowanych (22-25 IX 2022)

Zobacz także