"Wierzę..."

"Wierzę..."


Przed przyjęciem sakramentu święceń, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, nasi najstarsi alumni złożyli wyznanie wiary. W tym akcie wyrazili zarówno wolność w przyjęciu święceń, jak i gotowość do strzeżenia czystości wiary katolickiej przekazanej w Piśmie świętym, Tradycji i symbolach wiary Kościoła.

Wyznanie wiary (13 V 2022)

Zobacz także