26. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

26. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego


W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego wraz z całym Kościołem obchodziliśmy 26. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

W czasie Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Kościołowi i światu tak wielu form życia konsekrowanego, w tym także naszego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. W tym dniu nie tylko zwyczajowo, ale przede wszystkim z potrzeby serca, by Bogu jeszcze mocniej się konsekrować, wypowiedzieliśmy słowa naszego zakonnego ślubowania. 

Jesteśmy świadomi, że życie radami ewangelicznymi jest zarówno darem Boga dla nas, jak i szczególnym znakiem Królestwa dla świata, w którym jak pisał św. Jan Paweł II, „życie konsekrowane ma wielkie znaczenie właśnie dlatego, że wyraża nieograniczoną bezinteresowność i miłość, co jest szczególnie doniosłe zwłaszcza w świecie zagrożonym przez zalew spraw nieważnych i przemijających. Gdyby zabrakło tego konkretnego znaku, należałoby się obawiać, że miłość ożywiająca cały Kościół ostygnie, że zbawczy paradoks Ewangelii straci swą ostrość, że «sól» wiary zwietrzeje w świecie ulegającym sekularyzacji. W życiu Kościoła i samego społeczeństwa potrzebni są ludzie zdolni do całkowitego poświęcenia się Bogu i bliźnim dla miłości Boga” (Vita Consecrata, 105).

Ofiarowanie Pańskie (2 II 2022)

Zobacz także