Inauguracja Roku Akademickiego UPJPII

Inauguracja Roku Akademickiego UPJPII


- Możemy z podniesionym czołem, a także z poczuciem osobistej godności iść na spotkanie świata, głosząc jemu kerygmat o Chrystusie, a w ten sposób sprawiając, że wszystkie inne dziedziny poznania naukowego zyskują dla siebie niezwykle ważne wsparcie – mówił abp Marek Jędraszewski podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W wygłoszonej homilii ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec podkreślił wielką sympatię papieża do uczonych i jego troskę o właściwe funkcjonowanie uczelni wyższych.
– Niemal we wszystkich przemówieniach św. Jana Pawła II do świata akademickiego pojawiały się wątki dotyczące zadań wyższych uczelni, autonomii badań naukowych, przymiotów intelektualnych i moralnych naukowca, dialogu wiary i rozumu, odpowiedzialności uczonych itd.

Wśród owych zadań, jak podkreślił biskup, najważniejszym dla uniwersytetu, a zwłaszcza uniwersytetu katolickiego, jest służba prawdzie i człowiekowi. Biskup cytował słowa Jana Pawła II, w których papież podkreślał, że człowiek prawdy nie tworzy, ale ona się przed nim odsłania w toku poszukiwań. Ojciec św. mówił także, że nigdy nie można oddzielać od siebie zasady wolności badań naukowych od odpowiedzialności etycznej każdego uczonego. Papież pytał również o granice postępu i ingerencji człowieka w świat przyrody, bo człowiek dziś nierzadko czuje się zagrożony przez własne odkrycia. Ojciec św. podkreślał, że granice tę wyznacza rozróżnienie dobra i zła, które dokonuje się w sumieniu naukowca.
– Papież niejednokrotnie przypominał, że nie wszystko to, co jest możliwe do wykonania jest dopuszczalne etycznie. Nieliczenie się z tym może prowadzić do różnego rodzaju zagrożeń człowieka i całej ludzkości.

Na zakończenie homilii biskup wskazał podstawowe zadanie nauki.
– Naczelnym postulatem stawianym nauce jest aby nauka pomagała nauczającym i nauczanym, a poniekąd wszystkim tym, którzy znajdują się w zasięgu  jej oddziaływania przekształcać się w ludzi mądrzejszych i lepszych. Oto droga, która jest przed nami.

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak wyjaśnił, że ten rozpoczynający się rok akademicki, obok obchodów wielkich rocznic będzie także czasem przygotowywania się uczelni do obchodów dziesięciolecia podniesienia Papieskiej Akademii Teologicznej do godności uniwersytetu. Podkreślił radość z faktu, że liczba studentów uczelni nie maleje, a wręcz rośnie.

Kard. Stanisław Dziwisz swój wykład pt. „Pontyfikat dla Kościoła i świata” podzielił na dwie części. W pierwszej na konkretnych przykładach wskazał wpływ Jana Pawła II na Kościół powszechny. Wśród najważniejszych dzieł papieża wymienił  rozwój kultu Miłosierdzia Bożego, ogromny wpływ na rozwój kultu maryjnego (tu przypomniał o wprowadzonych przez papieża nowych tajemnicach różańca – Tajemnicach Światła), zapoczątkowanie idei Światowych Dni Młodzieży, podjęte przez papieża dzieło nowej ewangelizacji czy zwrócenie uwagi na ubogich, którym Jan Paweł II nadał znaczącą rolę w Kościele. Kardynał przypomniał także liczne pielgrzymki papieża, którego nazwano Pielgrzymem. Odbył ich 104, w tym 8 do ojczyzny. Wśród dzieł o historycznym znaczeniu kard. Dziwisz wymienił  przygotowanie i promulgację Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz realizację  posoborowej reformy prawa kościelnego poprzez wprowadzenie nowego Kodeksu w 1983 roku.

W drugiej części wykładu mówiącej o tym, jak polski papież odnawiał doczesny porządek w duchu Ewangelii kardynał podkreślił jego wkład w obalenie systemu komunistycznego w ZSRR i Europie, przypomniał także, że Jan Paweł II był orędownikiem pokoju, cywilizacji życia i promotorem praw człowieka, a także zdynamizował dialog Kościoła ze współczesną kulturą.
– Posługa Jana Pawła II dla Kościoła i świata była więc pod wieloma względami przełomowa. Papież nie był politykiem, ale pasterzem, jednak wlewając w ludzkie serca odwagę i nadzieję, stał się katalizatorem dziejowych przemian. Dziś można powiedzieć, że w historycznych wydarzeniach na świecie Kościół Jana Pawła II odgrywał znaczącą rolę, a jego duchowe dziedzictwo stanowi nieprzebrany skarbiec wciąż aktualnych odpowiedzi na pytania nurtujące współczesny świat – zakończył kard. Stanisław Dziwisz.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w wygłoszonym słowie wskazał na spór o teologię, która w wymiarze chrześcijańskim jest refleksją nad objawioną prawdą o Chrystusie. Przypomniał pokrótce historię postrzegania teologii wśród nauk na przestrzeni dziejów wyjaśniając, że co jakiś czas odbierano teologii prawo do miejsca pośród innych nauk. Podkreślił, że obecnie teologia ma rangę nauki, ale spór trwa i wciąż w środowiskach naukowych pojawiają się głosy domagające się oddzielenia teologii od nauk. W tym kontekście, zwracając się do pracowników Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, metropolita krakowski poprosił:
– Byście swoją działalność naukową, bardzo wysoką i bardzo rzetelną pokazywali, że to jądro uczelni jakim jest wydział teologiczny w pełni na godność nauki zasługuje. (…) Że możemy z podniesionym czołem, a także z poczuciem osobistej godności iść na spotkanie świata, głosząc jemu kerygmat o Chrystusie, a w ten sposób sprawiając, że wszystkie inne dziedziny poznania naukowego zyskują dla siebie niezwykle ważne wsparcie. Bo, nawiązując do słynnych słów Jana Pawła II, tylko dzięki Chrystusowi człowiek może zrozumieć kim jest, jakie jest jego przeznaczenie, jaki sens życia, także jaki jest sens jego wiernej drogi w poszukiwaniu prawdy.

FOTORELACJA

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

 

Źródło: https://diecezja.pl/aktualnosci/inauguracja-roku-akademickiego-upjpii/

Zobacz także

Warsztaty w Krzeszowicach

06 marca 2016

Warsztaty w Krzeszowicach

Pielgrzymka UPJPII do swego patrona

03 października 2017

Pielgrzymka UPJPII do swe...

Egzamin magisterski 2018

23 kwietnia 2018

Egzamin magisterski 2018

Dzień Wynagrodzenia

16 lutego 2021

Dzień Wynagrodzenia

Msza Krzyżma

06 kwietnia 2023

Msza Krzyżma

Spotkanie rodzin misjonarzy w Stadnikach

22 maja 2023

Spotkanie rodzin misjonar...