Kapłańskie Serce Jezusa

Kapłańskie Serce Jezusa


Ostatnie sympozjum organizowane przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów wpisuje się w dwie ważne rocznice związane z osobą założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów ojca Leona Jana Dehona: 175. rocznica urodzin i 150. rocznica święceń prezbiteratu. Ojciec Dehon napisał: "Kapłańskie Serce Jezusa jest naszym wzorem, naszym ideałem, wszystkim co mamy" (Kapłańskie Serce Jezusa, nr 39). Słowa te stały się mottem roku akademickiego 2018/2019 w naszym seminarium.

Podczas minionego sympozjum, które odbyło się 8 listopada 2018 r. (czwartek) w sali konferencyjnej hotelu Domus Mater w Krakowie (ul. Saska 2c) chcieliśmy zastanowić się co to znaczy "być kapłanem na wzór Serca Jezusowego". Ku radości organizatorów sympozjum zgromadziło liczne grono słuchaczy zgromadzonych na sali. Ponadto całe wydarzenie było transmitowane przez sercańskie radio Profeto.pl

Do udziału w sympozjum zaprosiliśmy następujących gości:

ks. lic. Juan Jose Arnaiz Ecker SCJ - wicedyrektor Centro Studi Dehoniani w Rzymie, który wygłosił referat, w którym przedstawił wizję kapłaństwa jaką pozostawił założyciel Zgromadzenia Księży Sercanów ojciec Leon Dehon. Tytuł referatu brzmiał Per assicurare una presenza di Gesù. Una lettura del concetto di sacerdozio in Dehon.

o. dr Włodzimierz Mocydlarz SJ (Bobolanum, Warszawa) w referacie zatytułowanym Teologiczne treści święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w kontekście formacji do kapłaństwa na wzór Serca Jezusowego dokonał szczegółowej analizy tekstów liturgicznych oraz czytań biblijnych tego nowego święta.

ks. dr Michał Klementowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) przypomniał, że Głoszenie Słowa Bożego jest podstawowym zadaniem kapłana. Taki właśnie tytuł nosiło Jego wystąpienie, w którym przypomniał, że Chrystus przekazując swoim uczniom misję apostolską zwrócił się do nich słowami "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody".

ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ w referacie pt. Miłość Chrystusa a piękno liturgii przypomniał natomiast, że jednym z podstawowych zadań kapłana jest składanie ofiary w imieniu Ludu Bożego. Winna być ona sprawowana z największą starannością, gdyż w ten sposób wyraża się nasza miłość do Chrystusa.

Wszystkie referaty zostały opublikowane w najnowszym numerze naszego periodyku "Sympozjum".

Zobacz także