Poświęcenie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Poświęcenie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w obecności Współbraci i przedstawicieli Ruchu Sercańskiej Młodzieży oraz Sercańskiej Wspólnoty Świeckich, ks. Prowincjał Wiesław Święch SCJ zawierzył Bożemu Sercu całą Polską Prowincję Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Uroczyste odczytanie aktu zawierzenia miało miejsce w kościele parafialnym w Stadnikach, w 100. rocznicę poświęcenia Kościoła i Narodu polskiego Sercu Bożemu.

Boskie Serce Wcielonego Słowa, Najświętsze Serce Jezusa! Oto stajemy dziś przed Tobą jako Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Sercanów, aby – w historycznym kontekście obchodów 100-lecia poświęcenia bazyliki Serca Jezusowego w Krakowie oraz zawierzenia Twemu Boskiemu Sercu Kościoła i Ojczyzny – dokonać naszego aktu oddania i poświęcania w duchu przymierza miłości zawartego z Twym Najświętszym Sercem w profesji zakonnej. Świadomi wartości powołania w charyzmacie miłości  i wynagrodzenia, który powierzył nam Czcigodny Sługa Boży o. Leon Jan Dehon, uczestniczymy w zbawczej misji Kościoła zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. (…).

Wpatrując się w Twoje Serce otwarte na krzyżu, poświęcamy i zawierzamy Ci naszą teraźniejszość i przyszłość. Zawierzamy wszystkie wspólnoty i współbraci, którzy z radością realizują swoje powołanie i ofiarnie podejmują wolę Twego Serca w duchu naszego charyzmatu. Zawierzamy też naszych najstarszych współbraci utrudzonych chorobą i podeszłym wiekiem, którzy przez wiele lat kształtowali tożsamość naszej Prowincji, a także tych, którzy przeżywają trudności w życiu zakonnym i kapłańskim. Zawierzamy osoby świeckie związane z naszą prowincją przez prowadzone dzieła, a także naszych dobroczyńców. Poświęcamy Ci wszystkie sektory naszej działalności apostolskiej. Szczególnie zawierzamy Twemu Sercu dar nowych powołań do Prowincji i Zgromadzenia, aby na niwie Pańskiej nie zabrakło apostołów miłości miłosiernej, przebaczającej i jednoczącej z Twym Najświętszym Sercem. (…).

Przyjdź Królestwo Twoje! Amen.

Poświęcenie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów Najświętszemu Sercu Jezusa

Zobacz także

Dzień skupienia

23 czerwca 2017

Dzień skupienia

Pielgrzymka do MB Płaszowskiej

07 października 2017

Pielgrzymka do MB Płaszow...

Na progu słowa

27 maja 2019

Na progu słowa

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

01 października 2019

Inauguracja roku akademic...

„Panie, dobry jak Chleb…”

04 czerwca 2021

„Panie, dobry jak Chleb…”

Wizyta dzieci z Jasienia

27 grudnia 2021

Wizyta dzieci z Jasienia