Śluby wieczyste 2020

Śluby wieczyste 2020


W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym w Stadnikach na ręce przełożonego Polskiej Prowincji Księży Sercanów ks. Wiesława Święcha SCJ trzech kleryków naszego seminarium: kl. Valery Pupkevich SCJ, kl. Uladzislau Chuiko SCJ i kl. Wojciech Olszewski SCJ, złożyło wieczystą profesję zakonną według Konstytucji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. W akcie ślubowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa nasi klerycy oddali Bogu całe swoje życie. Wyrazili w ten sposób bliskie naszemu Założycielowi o. Leonowi Janowi Dehonowi słowa Chrystusa z Listu do Hebrajczyków: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,7) oraz zapisane przez Łukasza słowa Maryi: „«Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa»” (Łk 1,38).

W tym ważnym dla naszych kleryków momencie towarzyszyła im najbliższa rodzina, wspólnota seminaryjna oraz współbracia. Z racji utrzymujących się obostrzeń epidemiologicznych pozostali krewni, przyjaciele i współbracia naszych alumnów uczestniczyli w uroczystości za pomocą Internetu.

Naszych wieczystych profesów polecamy modlitwie i życzliwej pamięci, aby wciąż i na nowo rezonowała w nich apostolska myśl św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). 

Śluby wieczyste 2020

Zobacz także