Tydzień Misyjny

Tydzień Misyjny


Jak co roku, w przedostatnią niedzielę października rozpoczął się w Kościele Tydzień Misyjny. W związku z tym 8 kleryków naszego seminarium udało się do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stadnikach, aby przeprowadzić w niej katechezy poświęcone tematyce misji. 

Tematem lekcji było m.in. przedstawienie motywacji, które towarzyszą udającym się do odległych krajów świata misjonarzom, realia ich pracy, a także uświadomienie, że każdy chrześcijanin, na mocy sakramentu chrztu świętego, jest wezwany do udziału w dziele głoszenia Ewangelii. 

Dopełnieniem katechez było zapoznanie się z eksponatami muzeum misyjnego księży Sercanów w Stadnikach.

Katechezy misyjne (21 X 2021)

Zobacz także