Tylko w wolności można stawać się wolnym...

Tylko w wolności można stawać się wolnym...


Odnowienie miesięczne przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa poprowadził dla wspólnoty seminaryjnej ks. Wojciech Węgrzyniak, prezbiter arch. krakowskiej oraz wykładowca Pisma świętego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Już podczas porannej konferencji ks. Wojciech rozpoczął z wysokiego „C”. Bynajmniej nie chodzi tylko o formę przekazu, ale przede wszystkim o treść, która dotykała „źródła i szczytu życia chrześcijańskiego”, a więc Eucharystii. Usłyszeliśmy, że Eucharystia jest pokarmem prowadzącym ku wolności… Pokarmem tych, którzy pragną wyjść ze swojego Egiptu i posiąść na własność ziemię przygotowaną im przez Boga. Karmienie się pokarmem zsyłanym przez Boga nie może jednak dokonywać się pod przymusem. Tylko w wolności można stawać się wolnym…

Podczas nabożeństwa pokutnego usłyszeliśmy natomiast, że obrazy zagubionej owcy, drachmy oraz syna marnotrawnego odzwierciedlają zarówno sposoby gubienia się ludzi we współczesnym świecie, jak i ich powroty do Boga i Kościoła. Oznacza to, że każdy z nas pisze swoją własną, niepowtarzalną historię, w którą wkracza miłosierdzie Boga. Niejednokrotnie trudno nam ją zrozumieć, ale Bóg najlepiej wie, co zrobić, by odnaleźć swoje dziecko…, czy czekać w domu jak miłosierny ojciec, czy może wyjść i szukać aż do znalezienia, jak zrobił to dobry pasterz.

Eucharystia stała się natomiast przestrzenią rozważania prawa miłości, do którego Bóg stopniowo wychowuje człowieka. Najwyższym jego przejawem jest oczywiście miłość nieprzyjaciół, którą doskonale wypełnił Jezus Chrystus. Ks. Wojciech zauważył jednak, że zanim osiągniemy doskonałą miłość na wzór Chrystusa, trzeba nam ucieszyć się z mniejszych, ale za to bardzo konkretnych wyrazów miłości.

Na koniec, w konferencji popołudniowej, ks. Wojciech podzielił się z nami spostrzeżeniami dotyczącymi współczesnej odnowy Kościoła, a także osobistymi doświadczeniami Boga w konsekracji kapłańskiej.

Dzień zakończyliśmy Godziną Świętą, którą poprowadził Magister kleryków ks. Grzegorz Siedlarz SCJ. 

Odnowienie przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa (2021)

Zobacz także

Pożegnanie współbraci

23 czerwca 2016

Pożegnanie współbraci

Dzień skupienia

23 czerwca 2017

Dzień skupienia

Kolęda w seminarium

06 stycznia 2018

Kolęda w seminarium

XIII Kapituła Prowincjalna

24 maja 2018

XIII Kapituła Prowincjaln...

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

01 października 2020

Inauguracja roku akademic...

Przyjęcie posługi akolity

30 października 2021

Przyjęcie posługi akolity