"...wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi"

"...wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi"


Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy celebrację Triduum Paschalnego.

Odczytywany podczas liturgii fragment Ewangelii wg św. Jana zawiera obrzęd mandatum, obmycia nóg Apostołom, będący wyrazem umiłowania uczniów aż do końca. W ten sposób Jezus dał przykład do naśladowania całej wspólnocie wierzących: "Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem" (J 13,14-15).

Tym samym Eucharystia wychodzi poza kult i staje się życiem człowieka, który kochając ludzi w codziennych słowach i gestach, naśladuje Chrystusa. 

Zobacz także