Miłość Chrystusa nas przynagla

Miłość Chrystusa nas przynagla


Z inicjatywy kleryków sercańskich z Indonezji udało się stworzyć wspólny projekt muzyczny „Caritas Christi urget nos” (Miłość Chrystusa nas przynagla). Klerycy sercańcy z różnych stron świata „wspólnie” odtworzyli pieśń o jedności, jaka wypływa z Serca Zbawiciela.


Tekst łaciński:

 

Caritas Christi urget nos

 

Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris. x2

 

Ref.

Caritas Christi urget nos. x2

Cor unum sumus in eo.

Caritas Christi urget nos.

 

Oportet illum regnare,

Dives in misericordia,

Cor Christi Redemptoris,

Opertet illum regnare.

 

Ref.

Caritas Christi urget nos. x2

Cor unum sumus in eo.

Caritas Christi urget nos.

 

Quod autem nunc vivo in carne,

In Corde Christi vivo,

Vivo autem non ego,

Vere in me Christus vivit.

 

Ref.

Caritas Christi urget nos. x2

Cor unum sumus in eo.

Caritas Christi urget nos.


Tekst polski:

 

Miłość Chrystusa nas przynagla

 

Będziemy pić z radością ze źródeł Zbawiciela. x 2

 

Ref.

Miłość Chrystusa nas przynagla. x 2

Jesteśmy w Nim jednym sercem.

Miłość Chrystusa nas przynagla.

 

Jemu należy się królowanie,

Bogu bogatemu w miłosierdzie,

Sercu Chrystusa Zbawiciela,

Jemu należy się królowanie.

 

Ref.

Miłość Chrystusa nas przynagla. x 2

Jesteśmy w Nim jednym sercem.

Miłość Chrystusa nas przynagla.

 

Chociaż teraz żyję w ciele,

Żyję w Sercu Chrystusa,

Żyję, ale nie ja,

Chrystus naprawdę żyje we mnie.

Zobacz także